Hoeveel bedraagt de inkomenscompensatie?

De vergoeding bedraagt € 82,42 per kalenderdag voor 2019. De vergoeding is pas verschuldigd vanaf de achtste dag volgend op de sluitingsdatum van de gehinderde inrichting.
De maximumperiode is 30 kalenderdagen. Er bestaat evenwel een mogelijkheid tot verlenging zodat de volledige periode van de hinder kan gedekt worden.

Contact

Gezien de coronamaatregelen zet VLAIO maximaal in op thuiswerk. Gelieve alle post elektronisch (via mail) te bezorgen. Papieren post wordt momenteel niet opgehaald.

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail