Winkelstraat in Gent met openbare werken aan de gang

Hinderpremie

Terug naar Aanvraagprocedure

VLAIO schakelt over op digitale overheidspost

De Vlaamse overheid trekt voluit de kaart van digitale postsystemen ter vervanging van de vele brieven (duur) en mailberichten (onveilig) om officiële berichten te verzenden naar burgers en ondernemingen.

Zowel federale, Vlaamse als Lokale Overheden kunnen gebruikmaken van de e-box: Myebox.be voor berichten aan burgers en e-Box Enterprise voor berichten aan ondernemingen en verenigingen.

De Vlaamse overheid moedigt het gebruik van een e-box aan!

De Vlaamse loketten MijnBurgerProfiel voor burgers en e-loketondernemers.be voor ondernemingen bieden de mogelijkheid om aanvragen bij de overheid in te dienen én de digitale post uit e-boxen te lezen.

 

Het is belangrijk dat elke burger en elke onderneming zijn e-box activeert. Je zal merken dat verschillende diensten je trachten te bereiken via de e-Boxen.

Ook Agentschap Innoveren en Ondernemen zal haar beslissingen over het al dan niet toekennen van een steunmaatregel via de e-Box verzenden.

 

Uitdoofscenario voor brieven

Om de overgang geleidelijk te laten verlopen, heeft de Vlaamse overheid een uitdoofscenario voor brieven aangenomen:

-> Voor ondernemers die hun e-box nog niet geactiveerd hebben

Brief wordt op papier verzonden indien het een betaling betreft.

Brief wordt op papier en digitaal verzonden indien geen betaling.

Op de brief zelf staat een korte tekst in kader met oproep documenten digitaal te ontvangen door e-box te activeren. Scan de QR code en start de activatie.

Screenshot boodschap op brief

-> Voor ondernemers hun e-box al geactiveerd hebben

Brief wordt digitaal verzonden

Op de brief zelf staat een korte tekst in kader dat digitale ontvangst bevestigt en de toegang via het e-loketondernemers.be benadrukt.

Screenshot boodschap op brief

Hoe activeer ik mijn e-Box?

  • Is je onderneming geregistreerd in CSAM? Dan heb je automatisch een e-Box waarmee je aan de slag kan.
  • Is je onderneming nog niet geregistreerd in CSAM? Dan moet je je eerst registreren door een hoofdtoegangsbeheerder aan te stellen in het Beheer der Toegangsbeheerders. Zodra de registratie uitgevoerd is, ontvangt je onderneming automatisch een e-Box.
  • Open je e-Box

Meer informatie over de e-Box

Alle informatie over de e-Box vind je op www.eboxenterprise.be.

De e-Box is een initiatief van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) met steun van Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Niet overtuigd? Luister naar deze getuigenissen van ondernemers

Let op voor phishing mails!

Sommige e-mails verwijzen door naar een vervalste kopie van de site myebox.be (of myminfin.be), waarop gevraagd wordt om in te loggen en jouw bankgegevens in te vullen. Doe dit in geen enkel geval! Lees op myebox.be waarop je moet letten.

Sinds november 2021 biedt de CCB ook een Safeonweb App. Deze applicatie waarschuwt je voor cyberdreigingen en online oplichting, en voert een scan uit op jouw eigen wifi netwerk. Meer info: https://www.safeonweb.be/nl/safeonweb-app

Contact

 

 

Adres
VLAIO

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail