decoratief

Cybersecurity verbetertrajecten

Terug naar Aanvraagprocedure

Het cybersecurity-verbetertraject van Netcure

Is je onderneming klaar om de volgende stappen te nemen en in te zetten op cyberveiligheid? Durf je de digitale kwetsbaarheid van je bedrijf in vraag te stellen? Dan ben je klaar om in te tekenen op een cyberveiligheidsverbeteringstraject met Netcure als cybersecurity buddy.

Wie komt in aanmerking

Kmo's die beschikken over een business-kritische hoeveelheid aan IT-architectuur, software of verbonden zijn Internet of Things-systemen.

Cybersecurity -verbetertraject: basispakket

We gaan voor resultaten door gebruik te maken van doelgerichte methodes om je digitale weerbaarheid te verhogen. Cybercriminelen komen immers niet op afspraak!

Onze drie stappen:

 1. Technische analyse, die in functie van de noden wordt aangevuld met procesevaluatie en/of GDPR/AVG/NIS. De beoordeling van de analyse resulteert in een huidige cyberveiligheidsmaturiteitsscore en adviesrapport voor de gekozen onderwerpen.
 2. Actieplan met maatregelen die de weerbaarheid van de onderneming snel en meetbaar verhogen.
 3. Uitvoering van het verbetertraject waarbij Netcure je bijstaat met advies, begeleiding en/of uitvoering. In functie van de analyseresultaten kiest de kmo één of meerdere onderdelen uit het basispakket:
  • optimalisatie configuraties netwerk en servers
  • optimalisatie netwerkstructuur
  • beveiliging e-mail & DNS
  • beveiliging Azure en Microsoft 365
  • optimalisatie configuratie endpoint OS
  • users, authentication & access management
  • awareness training
  • organisatorische maatregelen en readiness
  • business continuïteit
  • incident management
  • OT

Mogelijke uitbreidingspakketten

Wanneer blijkt dat je onderneming grotere noden heeft dan het standaard pakket, kan geopteerd worden voor 1 of 2 uitbreidingspakketten. Elke uitbreiding omvat een bijkomend urenpakket voor implementatie van (bijkomende) verbeterpunten.

Gevraagde inspanningen

 • Betrokkenheid van de bedrijfsleiding
 • Projectbeheerder binnen de onderneming
 • Werkruimte voor de consultants
 • Medewerking van IT-afdeling of externe IT partner en toegang tot de infrastructuur
 • Regelmatig overleg om het traject op te volgen

Duurtijd traject

 • Het basispakket omvat 184 uren, waarvan minstens 116 uren voor implementatie.
 • De lightversie omvat 122 uren waarvan minstens 62 uren implementatie
 • Check&Plan omvat 59 uren

Eindresultaat

Na afloop van het basispakket is de digitale weerbaarheid van je onderneming sterk toegenomen.

 • Je beschikt over een betere beveiliging voor je infrastructuur.
 • Je hebt meer kennis om een verhoogd cyberveiligheidsbeleid te voeren binnen de kmo.
 • Je bent ook in staat om toekomstige bedreigingen beter in te schatten en de nodige maatregelen te nemen om de risico’s te minimaliseren.
 • Je medewerkers ervaren een ruimere bewustwording waardoor er een groter draagvlak voor toepassing van cyberveiligheidsmaatregelen zal zijn.

Kostprijs

Basispakket: € 35.285 (incl. btw)
-> te betalen door de kmo: € 17.642,50 (incl. btw)

Lightversie : € 22.027 (incl. btw)
-> te betalen door de kmo: € 11.013 (incl. btw)

Check&Plan: € 12.070 (incl. btw)
-> te betalen door de kmo: € 6.035 (incl. btw)

Uitbreidingspakket 1: € 17.432 (incl. btw)
-> te betalen door de kmo: € 8.716 (incl. btw)

Uitbreidingspakket 2: € 17.432 (incl. btw)
-> te betalen door de kmo: € 8.716 (incl. btw)

De te betalen kostprijs bedraagt 50% van de totale prijs. VLAIO legt de overige 50% bij.

Contact

Adres
VLAIO

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail