Aanvraagprocedure

Deadline

De deadline voor het indienen van de aanvraag is 31 maart in het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin de kosten zijn gemaakt (bijvoorbeeld voor emissiejaar 2017 moet de aanvraag uiterlijk 31 maart 2018 ingediend zijn). De procedure is verschillend voor herindieners en voor nieuwe indieners.

Nieuwe indiener

Wil je voor het eerst een compensatie indirecte emissiekosten aanvragen, neem dan eerst contact op met het Verificatiebureau Benchmarking Vlaanderen (VBBV) via cie@vbbv.be. Zij kunnen je vertellen of jouw activiteit in aanmerking komt en bezorgen je in dat geval een aanvraagformulier voor nieuwe indieners.

Dat aanvraagformulier moet tijdig ingediend worden volgens onderstaande procedure:

 • 1

  Je vult het aanvraagformulier in en stuurt het gelijktijdig naar het VBBV via cie@vbbv.be en naar ons via emissiekosten@vlaio.be. De deadline voor indiening is 31 maart in het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin de kosten zijn gemaakt.

 • 2

  Het Verificatiebureau verifieert de gegevens die je in jouw aanvraag hebt opgegeven en vraagt desgevallend bijkomende info op. Indien nodig wordt het aanvraagformulier aangepast (in overleg met de indiener).

 • 3

  Het VBBV stuurt jou en het Agentschap Innoveren & Ondernemen het verificatierapport en de definitieve versie van het aanvraagformulier.

 • 4

  Je stuurt een PDF-versie van het definitieve aanvraagformulier en de ondertekende verklaring op erewoord uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het verificatierapport naar ons op via emissiekosten@vlaio.be.

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen beoordeelt of je voldoet aan alle voorwaarden. Het berekent de subsidie en neemt bij delegatie van de bevoegde minister een beslissing over de subsidieverlening. Vervolgens brengen we je schriftelijk op de hoogte van de beslissing of er al dan niet steun wordt toegekend en desgevallend de hoogte van het steunbedrag.

Herindiener

Ondernemingen die het voorbije jaar een compensatie indirecte emissiekosten ontvingen, krijgen van ons via mail een vooringevuld sjabloon voor de aanvraag van het daaropvolgende jaar. Op die manier hoeft de aanvrager niet telkens opnieuw alle historische gegevens in te vullen die nodig zijn voor de berekening van het subsidiebedrag. We streven ernaar deze aanvraagformulieren uit te sturen begin februari. Heb je midden/eind februari nog geen sjabloon ontvangen of is de contactpersoon of het emailadres gewijzigd? Neem dan contact op via emissiekosten@vlaio.be.

Dit aanvraagformulier moet tijdig ingediend worden volgens onderstaande procedure:

 • 1

  Je vult het aanvraagformulier in en stuurt het gelijktijdig naar het VBBV via cie@vbbv.be en naar ons via emissiekosten@vlaio.be. De deadline voor indiening is 31 maart in het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin de kosten zijn gemaakt.

 • 2

  Het Verificatiebureau verifieert de gegevens die je in jouw aanvraag hebt opgegeven en vraagt desgevallend bijkomende info op. Indien nodig wordt het aanvraagformulier aangepast (in overleg met de indiener).

 • 3

  Het VBBV stuurt jou en het Agentschap Innoveren & Ondernemen het verificatierapport en de definitieve versie van het aanvraagformulier.

 • 4

  Je stuurt een PDF-versie van het definitieve aanvraagformulier en de ondertekende verklaring op erewoord uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het verificatierapport naar ons op via emissiekosten@vlaio.be.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling Bedrijfs- en Omgevingssteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail