Roadmaps voor economische uitdagingen

De projectoproep ‘roadmaps voor economische uitdagingen’ maakt deel uit van de initiatieven van de Vlaamse Regering voor de ondersteuning van de transformatie van de Vlaamse industrie tot ‘Nieuw Industrieel Ondernemen’. In het najaar van 2014 zijn inmiddels zeven projecten opgestart die werken aan roadmaps voor business opportuniteiten in diverse sectoren. Je vindt in deze brochure de korte beschrijving van elk van deze projecten.