Infoblad energieplanning

Bedrijven met een groot energieverbruik worden van overheidswege verplicht maatregelen te nemen om rationeel om te gaan met energie en dit te rapporteren aan de Vlaamse overheid. Energie-intensieve bedrijven moeten zich vaak ook inschrijven in de emissiehandel in uitvoering van het Protocol van Kyoto.