Handleiding CO2-neutraliteit

In 2007 besliste de Vlaamse Regering dat bedrijventerreinen, willen ze subsidies kunnen ontvangen van de Vlaamse overheid, CO2-neutraal moeten zijn. Deze handleiding helpt ontwikkelaars van bedrijventerreinen bij het opstellen van een deelplan rond CO2-neutraliteit.