De aannemer en beheerskennis in de bouw

Syllabus ter voorbereiding van het examen “Bouwadministratieve kennis” bij de Vlaamse overheid. Deze gids bevat alle rechten en plichten van de bouwondernemer. Kandidaat-ondernemers die voor een bouwberoep een examen willen afleggen, krijgen vragen over de inhoud van deze syllabus. De materie in deze gids is de fundering, de intersectorale basis die noodzakelijk is om een bouwberoep uit te oefenen.