CARPET

Laatst gewijzigd op 5 april 2023

Samenvatting

Living lab CARPET legt de randvoorwaarden vast die van de textielsector een duurzamere, circulaire industrie moeten maken. Hiervoor onderzoeken ze hoe reuse, repair en refurbishing kan ingezet worden om de levensduur van vloerbekleding te verlengen.

De uitdaging

Elk jaar wordt ongeveer 1 700 000 m² textiele vloerbekleding geplaatst in België. Na een levensduur van ongeveer tien jaar belandt dat tapijt op de afvalberg, wat een grote impact heeft op het milieu en waarbij waardevolle grondstoffen verloren gaan. En dat terwijl de kwaliteit van ingezamelde tapijten vaak hergebruik toelaat na herstel of een opknapbeurt.

Het living lab

Dit living lab legt de randvoorwaarden voor reuse, repair en refurbishing businessmodellen van tapijt vast. Dat gaat van in aanmerking komende fractie tot op te lossen bottlenecks via onder andere ecodesign, de nodige actoren, opleiding en logistieke keten. Demonstratoren zullen de mogelijkheden aantonen en er gaat bijzondere aandacht naar bewustmaking. Deze randvoorwaarden zijn een eerste stap naar UPV (uitgebreide producenten verantwoordelijkheid).

De doelen van Living Lab CARPET zijn;

  • een volledig gedefinieerde (logistieke) waardeketen met de vereiste actoren,
  • geschikte businessmodellen, gevalideerd door de betrokken partners en stakeholders,
  • demonstratoren voor reuse, repair, refurbishing,
  • uitgewerkt opleidingsplan voor alle actoren in de waardeketen,
  • sterke bijdrage aan de Vlaamse klimaatdoelstelling,
  • een repliceerbaar concept, al een eerste keer gevalideerd, bruikbaar voor andere regio’s en consortia.

Wie voert dit living lab uit?

Dit living lab is een samenwerking tussen Centexbel – VKC, Fedustria, ITC Co, Designregio Kortrijk, Balta Industries, Material Mastery, Weerwerk en Cobot.

Hoe kan jouw onderneming participeren?

Ben je een bedrijf in de waardeketen van vloerbekleding met interesse in circulaire economie? Doe je aan hergebruik of recyclage en heb je interesse om met vloerbekleding aan de slag te gaan? Neem contact op met dit living lab voor inzichten en partners die je hierbij kunnen helpen.

Foto door Erfan Banaei op Unsplash.com

Delen: