Partnerschap ‘PXL-Voka Young & Strong’ doet Limburgse jongeren hun STEM-talent ontdekken

VLAIO wil jongeren warm maken voor wetenschap en technologie. Daarom ondersteunt het dertien STEM-partnerschappen: sterke samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen, overheden en bedrijven die STEM-vakken en -beroepen promoten. Eén van die partnerschappen is het programma ‘Young and Strong’ van Hogeschool PXL en Voka-Kamer van Koophandel Limburg. Zij organiseren tal van buitenschoolse activiteiten. En werken daarvoor nauw samen met een vijftal Limburgse bedrijven, waaronder logistieke dienstverlener H.Essers. Sara Weerts van PXL-Voka Young & Strong en Wouter Weltens van H.Essers vertellen over de meerwaarde van die samenwerking:
deelnemers aan het programma PXL-Voka Young & Strong

H.Essers sprong snel op de kar van Young and Strong. Wat sprak jullie aan? 

Wouter Weltens, Business Unit Manager bij H.Essers: “Veel jongeren hebben een eenzijdig beeld van de logistieke sector. Onterecht, want je vindt bij ons verschillende profielen. Naast vrachtwagenchauffeurs werken hier ook financiële specialisten en proces engineers. Door de samenwerking met ‘Young and Strong’ willen we jongeren laten zien hoe het er écht aan toegaat in ons bedrijf en dat er naast logistieke profielen ook nood is aan profielen met een financiële, wiskundige of technologische achtergrond.” 

Jongeren ontdekken hoe het er écht aan toegaat op de werkvloer, en wat hun mogelijkheden binnen de logistiek zijn na hun STEM-opleiding.
Sara Weerts
Sara Weerts
projectcoördinator PXL-Voka Young & Strong

Sara Weerts, projectcoördinator Young and Strong: “Dat is precies waar dit project voor staat. We willen jongeren warm maken om hun talenten te ontplooien en hen alle mogelijkheden binnen het STEM-kader laten zien. Een nauwe samenwerking met lokale bedrijven is dan ook cruciaal.” 

Hoe verloopt die samenwerking concreet? 

Sara: “We organiseren voor nieuwsgierige jongeren een volledig jaar activiteiten. Die draaien rond leadership & ondernemen, creativiteit en technologie. Samen met onze partners bekijken we hoe zij invulling kunnen geven aan die pijlers.” 

Wouter: “In oktober organiseren we bijvoorbeeld een rondleiding in een van onze magazijnen. In dit magazijn stockeren we goederen, naast de traditionele manier op pallets, ook in een lift (verticaal opslagsysteem). Via deze lift, aangestuurd door ons warehouse management systeem, kunnen we de goederen voor onze klant op een snelle en efficiënte manier picken, een goed voorbeeld van hoe techniek en logistiek kunnen samen gaan!” 

Sara: “Dit najaar organiseren we ook de Race to the future, een project met Corda Campus en PXL Digital. Het is de eerste Belgische race van MCU Cars: elektrische auto’s aangedreven door artificiële intelligentie. Studenten en bedrijven nemen het tegen elkaar op in de strijd om de best geprogrammeerde auto. We zullen ook H.Essers als grote logistieke spelers in Limburg betrekken bij dit project.” 

Wouter Weltens
Wij hopen zoveel mogelijk 18-jarigen warm te maken voor STEM-studies. We werken daartoe al enkele jaren nauw samen met middelbare scholen, hogescholen en universiteiten. 
Wouter Weltens
Business Unit Manager H.Essers

Tot wie richten jullie zich?  

Wouter: “Wij hopen natuurlijk zoveel mogelijk 18-jarigen warm te maken voor STEM-studies. We werken daartoe al enkele jaren nauw samen met middelbare scholen, hogescholen en universiteiten. Onze rekruteringsafdeling overlegt bijvoorbeeld regelmatig met de opleidingscoördinator logistiek van PXL Hogeschool. We organiseren bedrijfsstages, ik geef gastcolleges … allemaal om de studenten een duidelijker beeld te geven van de logistieke branche en hun kennis te verbreden.” 

Sara: “Young and Strong mikt vooral op 15- tot 24-jarigen, maar ook jongere doelgroepen zijn welkom. Zolang ze maar nieuwsgierig en enthousiast zijn.” 

jongeren leggen de handen samen

Bereiken jullie die doelgroep makkelijk? 

Sara: “Dat is wel een uitdaging. Vorig jaar organiseerden we een Technokids-vakantiekamp, waar 8- tot 14-jarigen onder andere kennismaakten met 3D-printers en lasercutters. Bij deze leeftijdscategorie is de interesse groot, en zij vinden het leuk om dit soort vakantiekamp te volgen. Voor 15-plussers organiseren we activiteiten die aansluiten bij hun leeftijd, zoals een summerschool en een bootcamp, die we promoten via sociale media. We sturen ook een nieuwsbrief naar al onze studenten. En via Voka-KvK Limburg spreken we ook de kinderen van ondernemers aan. Dat is nog een extra kracht van Young and Strong: het verrijkt je netwerk enórm.” 

Zet ook je schouders onder STEM-onderwijs in Vlaanderen!

De coronacrisis heeft het belang van zorg maar ook van STEM-beroepen extra in de verf gezet. Technologie, wetenschap en innovatie zijn onmisbaar om te bouwen aan een zorgzame en duurzame maatschappij.  

Ook jouw bedrijf kan een samenwerking aangaan met één van de STEM-partnerschappen die nu al VLAIO-steun krijgt. Maak hier kennis met de geselecteerde projecten. 

Ook heeft de Vlaamse Regering een extra oproep voor STEM-trajecten gelanceerd. Het doel? Jongeren enthousiasmeren voor STEM-opleidingen en STEM-beroepen. Je vindt hier alle info over deze extra oproep. 

 

Een STEM-academie in elke gemeente? 

STEM staat voor Science, Technology, Engineering and Mathematics en omvat een waaier aan technologische, technische, wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen. De Vlaamse regering wil een grotere instroom in STEM-onderwijs en doorstroming naar STEM-functies in het werkveld realiseren en de STEM-geletterdheid bij alle burgers te verhogen.  

Onder de noemer ‘een STEM-academie in elke gemeente’ geeft VLAIO financiële steun aan STEM-partnerschappen en STEM-academies die positieve STEM-ervaringen creëren buiten het schoolcurriculum bij kinderen en jongeren.

Tot 17 september kunnen (nieuwe) partnerschappen een aanvraag indienen voor het ontwikkelen van nieuwe STEM-trajecten die maatschappelijk relevant zijn en STEM-academies in staat stellen hun aanbod te verbreden en verdiepen. De trajecten spelen in op één van de drie transitieprioriteiten: digitalisering, circulaire economie en energie & klimaat. Lees meer op de website STEM@VLAIO.