Natuur met een houdbaarheidsdatum

Biodiversiteit wordt wereldwijd bedreigd. Planten- en diersoorten sterven uit, vooral als gevolg van menselijk handelen. En alle biodiversiteit die verloren gaat, komt nooit meer terug. Of toch? Het Vlaams studiebureau Corridor ziet braakliggende bedrijventerreinen als ideale voedingsbodem om inheemse planten- en diersoorten - tijdelijk - te laten floreren.
Het team van Corridor.
Het team van Corridor.

Waar een wil is, is een wet

Stefanie Pype: “Als natuurstudiebureau startte Corridor met het idee om biodiversiteit bij bedrijven te promoten. Maar heel snel bleek dat een nog-te-ver-van-hun-bed show. Om te kunnen groeien, zocht ik naar nieuwe businessmodellen en markten. En toen ik Peter Claus, expert in de regelgeving rond Tijdelijke Natuur, ontmoette, viel de puzzel in elkaar. Peter had het antwoord op onze vraag naar de juiste manier om bedrijven voor biodiversiteit te triggeren. Via een kmo-groeisubsidie konden we Peter aanwerven omwille van zijn unieke expertise en de nieuwe markt die wij daarmee aanboorden.”

Bedrijven geven hopen geld uit aan natuurbestrijding op hun onbebouwde gronden. De fauna en flora die zich spontaan op hun gronden vestigen, mogen immers niet zomaar weer verwijderd worden. Groeit er een inheemse boomsoort op je terrein? Dan heb je een kapvergunning nodig. En wil je de bomen kappen in het broedseizoen? Dan zul je nog even moeten wachten tot de kuikens het nest hebben verlaten. Om het risico op vertragingen of juridische obstructies te vermijden, nemen bedrijven vaak kostelijke en weinig milieuvriendelijke maatregelen om hun terreinen natuurvrij te houden. Van frequent maaien tot invasieve pesticiden. Wat velen echter niet weten, is dat de wetgeving Natuurbehoud sinds 2009 een vergunning ‘Tijdelijke Natuur’ voorziet aan bedrijven die meewerken aan biodiversiteit op hun gronden. 

“Veel bedrijven liggen niet wakker van biodiversiteit, vertelt Stefanie. “Terwijl het best wel voordelen biedt om braakliggende terreinen ecologisch te beheren. Waar ze echter wel van wakker liggen, is rechtszekerheid. En dat is precies wat een vergunning tijdelijke natuur hen biedt. In combinatie met de biodiversiteitsaanpak van Corridor draagt het bedrijf ook nog eens bij tot een groenere planeet en een groenere omgeving voor haar medewerkers. Een bedrijf dat klimaatbewust is, daar wil toch iedere werknemer voor beginnen?” 

Het Corridor team.
Het Corridor team.

Schaapjes op het droge

Stefanie: “Een belangrijke stap in het aanleggen van Tijdelijke Natuur, is het opstellen van een groenbeheerplan. We gaan niet zomaar een Japanse tuin neerpoten op een industriegebied. Nee, ons vertrekpunt is altijd de aanwezige of natuurlijke vegetatie zelf. We richten het terrein in met fauna en flora die eigen is aan de streek en dus goed zal gedijen in de aanwezige grond. Onze allereerste realisatie, de Philipssite in Turnhout, is daar een mooi voorbeeld van. Een deel van het terrein richtten we op ecologisch verantwoorde wijze in met typisch Kempense plant- en diersoorten. Tweemaal per jaar graast er bijvoorbeeld een kudde schapen over het terrein. Een leuke verstrooiing voor de werknemers én de ideale manier om het gras gekortwiekt te houden.” 

De realisatie van de Philipssite in september 2017 was niet enkel de eerste Vlaamse case van Tijdelijke Natuur, het werd ook voor Corridor zelf een primeur. Stefanie: “Voordien focuste Corridor zich voornamelijk op het uitvoeren van natuurstudies, het verlenen van ecologisch advies en het opmaken van beheerplannen. Met de inrichting van het Philipssite voegden we een tweede pijler aan onze dienstverlening toe: de concrete uitvoering van onze beheerplannen. Zo kunnen we nu onze klanten een ‘fullscale’ service aanbieden en hebben we meer controle over wat er met onze ontwerpen gebeurt.”

Stefanie Pype
Een tip die ik aan iedere ondernemer zou geven: kom zoveel mogelijk buiten. Ga naar zoveel mogelijk opleidingen, netwerken, evenementen, … En laat je vooral ondersteunen. Door een externe adviesraad bijvoorbeeld, liefst zo divers mogelijk.
Stefanie Pype
Zaakvoerder Corridor

Wroeten, wroeten, altijd maar wroeten

Niet slecht voor een bedrijf dat nog geen drie jaar bezig is, toch? “Zeker niet. Maar het heeft wel wat voeten in de aarde gehad”, weet Stefanie. “Het is niet evident om vanuit het niets een adviesbureau rond natuur en groen uit de grond te stampen. ’t Is niet dat je een bakkerij opstart en dat je van de ene op de andere dag brood kan beginnen bakken. Gelukkig zijn er in Vlaanderen genoeg organisaties die starters op weg helpen. Zo heb ik heel wat opgestoken van het BRYO-programma van VOKA. Je komt er met mensen in contact die in hetzelfde schuitje zitten en je motiveert en inspireert elkaar om door te zetten. Heel waardevol. 

Daarnaast heeft de groei van ons bedrijf ook een impact op mijn rol bij Corridor. Daar waar ik me in het begin vooral inhoudelijk bezighield met de projecten, moet ik nu meer een managersrol opnemen. Heel anders, heel uitdagend. En hoewel ik daar nog in moet groeien, merk ik wel dat ik het graag doe en dat ik altijd op de hulp van mijn uitgebreide netwerk kan rekenen. Een goede adviesraad is voor een beginnend ondernemer echt goud waard hoor. Het belang ervan kan niet worden overschat.”

Begeleiding op maat?

Wist je dat VLAIO bedrijfsadviseurs ondernemers ondersteunen en adviseren om hun innovatieve plannen, groeiambities of bedrijfstransformatie waar te maken? Neem contact met hen op via deze website of mail naar info@vlaio.be.