moveUP: 360° revalideren

Hoewel chirurgische ingrepen steeds beter worden, is een derde van de patiënten na een knie- of heupoperatie ontevreden over het resultaat. Ze krijgen te kampen met complicaties, overbelasting, geïnfecteerde wonden, chronische pijn, … Problemen die vermeden kunnen worden als er tijdig wordt ingegrepen. MoveUP ontwikkelde daarom een gepersonaliseerd digitaal revalidatieplatform waarin patiënt, arts, chirurg en kinesist met elkaar in contact staan en zicht krijgen op het totale zorgtraject.
Het MoveUp team.
Het MoveUp team

Het leven zoals het is: het operatiekwartier

MoveUP is ontstaan uit de kruisbestuiving van vier uiteenlopende profielen tijdens een opleiding aan de Vlerick Management School. Twee ingenieurs, een jurist en een knie- en heupchirurg kregen de opdracht een businesscase uit te werken. Chirurg (en medeoprichter) Dr. Philippe van Overschelde kaartte een pijnpunt in de chirurgie aan: weinig inzicht en controle over een vaak lang, kostelijk en weinig geïndividualiseerd revalidatietraject van de patiënt. 

Ward Servaes, zaakvoerder moveUP: “De ontevredenheid na een knie- of heupoperatie is deels te wijten aan de verkeerde verwachtingen die patiënten koesteren, zowel voor als na de operatie, maar ook aan complicaties die postoperatief optreden zoals bijvoorbeeld wondproblemen, trombose of overbelasting. Dat is niet alleen onaanvaardbaar voor de patiënt, maar brengt ook extra werk en dus ook kosten met zich mee voor de zorgsector terwijl men daar net zoekt naar meer efficiëntie.”

De hamvraag was dus: hoe kan je patiënten intensiever opvolgen zonder de zorgverleners extra te belasten? Door een laagje digitalisering toe te voegen. Dankzij de huidige technologieën kan de patiënt continu gemonitord worden. En een gezamenlijk platform verhoogt de samenwerking tussen de zorgvertrekkers en daarmee ook de kwaliteit en efficiëntie van het revalideren. De moveUP coaching app was geboren.

Dankzij een continue opvolging, kan je onder andere medicatie beter afstellen. Maar ook het aantal complicaties vermindert en de kans op overbelasting neemt af, wat zowel de patiënt als de gehele zorgsector ten goede komt.
Ward Servaes, CEO moveUP
Ward Servaes
CEO moveUP

Chatten met de kiné

Wat moeten we ons nu bij een digitaal revalidatieplatform voorstellen? Chattende heuppatiënten op een zitbal? Bijna goed. Voor elke patiënt wordt een persoonlijk revalidatietraject uitgestippeld. Dit is gebaseerd op verschillende data: medische en persoonlijke gegevens over de patiënt, het type implantaat, de vorm van anesthesie, … Tijdens de revalidatieperiode krijg je dagelijks een aangepast oefeningenschema, medicatie-advies, coaching en op gepaste momenten controle op klinische parameters en de evolutie van de wonde. En er is ook aandacht voor de subjectieve revalidatie: slaap je goed, heb je pijn, hoe voel je je? 

De oefeningen kan je thuis zelfstandig uitvoeren met behulp van videofragmenten die elke beweging stap voor stap uitleggen. Merk je op dat de wonde niet mooi geneest? Dan kan de chirurg van op afstand een kijkje nemen en indien nodig vragen om langs te komen in het ziekenhuis. Ten slotte biedt de moveUP app ook een chatfunctie waarmee je te allen tijde het medisch team kan contacteren voor eender welke bezorgdheid. 

“Al lijkt het op het eerste gezicht alsof we de zorgverstrekkers naar de achtergrond schuiven: niets is minder waar,” benadrukt Ward. “De betrokkenheid van zowel de arts, kinesist als chirurg verhoogt zonder dat zij hiervoor meer tijd moeten investeren of extra contactmomenten moeten inlassen. Dankzij de data die door wearables en vragenlijsten wordt gecapteerd en door de interne communicatie op het platform, kunnen de specialisten de patiënt gerichter begeleiden. Ze zien precies hoeveel, hoelang én wanneer de patiënt bewogen heeft en hoe de pijn evolueert.

Via de moveUP app kan de kinesist ook ingrijpen als hij bijvoorbeeld merkt dat de patiënt zich aan het overbelasten is of net te weinig actief is geweest. Hij kan de frequentie van de oefeningen opvoeren of andere (minder belastende) oefeningen voorschrijven.”

De MoveUp app
De MoveUp app

Feedback verzamelen 

“Het idee mocht er dan wel snel zijn, toch hadden we nog heel wat vragen die onderzocht moesten worden”, geeft Ward aan. “Aangezien onze doelgroep voornamelijk uit 60-plussers bestaat, wilden we weten hoe zij tegenover wearables, apps en digitale coaching stonden. Konden we ook onze meerwaarde tegenover chirurgen en kiné’s hard maken? Welke vragenlijsten en oefeningenschema’s zijn evidence-based en geschikt voor onze toepassing? Welke wearables leveren voldoende accurate data? Kunnen we bepaalde patronen tijdig herkennen en het medische team automatisch waarschuwen? En vooral: kunnen we aantonen dat telerevalidatie minstens even effectief is als de klassieke manier van revalideren?”

“Al deze uitdagingen vertaalden we in een ontwikkelingsproject. Dat gaf ons de nodige ademruimte om alle aspecten grondig te bestuderen. Hiervoor schakelden we de hulp in van VLAIO bedrijfsadviseur Kim Smets. Philippe had Kim leren kennen op een beurs en zij begeleidde het team bij de uitwerking van het dossier. Ze verwees ons ook door naar het Interreg-project Seas2Grow waar we onze applicatie momenteel testen in proeftuinen in Nederland, Frankrijk en Engeland. En daarnaast waren we één van de 24 geselecteerde projecten van de oproep van minister De Block rond mobile health.”

Ward Servaes, CEO moveUP
Dankzij ons VLAIO-innovatieproject kregen we ademruimte om meer te doen dan enkel standaardonderzoek. Ook de tips en het netwerk van Kim hebben ons enorm vooruit geholpen.
Ward Servaes
CEO moveUP

Moving forward

“Vandaag wordt onze app door chirurgen in binnen- en buitenland voorgeschreven. In oktober vorig jaar verkreeg de app een CE-markering als medical device. Een enorme mijlpaal voor ons als je weet dat slechts een klein percentage van alle apps in de app-store een CE-markering ontvangt. Dit heeft ook vertrouwen gecreëerd in de zorgsector, waardoor de grootste zorgverzekeraar van België sinds april de terugbetaling voorziet. Momenteel zijn we ook met het RIZIV in gesprek hierover”, vertelt Ward. En dat alles op minder dan drie jaar tijd.

En nu? “Alles wat de klok slaat, is groeien”, besluit Ward. “Ons team bestaat ondertussen al uit 11 mensen en via een Baekeland-mandaat hopen we binnenkort ook een onderzoeker in te schakelen die zich intensief kan toeleggen op verdere data-analyse.” Groeien en innoveren gaan hand in hand. Ook dat is moveUP niet ontgaan. “De moveUP app is oorspronkelijk ontwikkeld voor knie- en heupprothese patiënten, maar we zijn nu ook aan het kijken hoe we het platform kunnen uitwerken voor andere pathologieën, zoals rugchirurgie. Want ook voor die patiënten kan de moveUP toepassing een enorme meerwaarde betekenen.”

Ook toe aan begeleiding op maat?

De VLAIO bedrijfsadviseurs ondersteunen en adviseren ondernemers om hun innovatieve plannen, groeiambities of bedrijfstransformatie waar te maken. Neem contact met hen op via deze website of mail naar info@vlaio.be.