Met licht werk lichter maken

Eind 2019 ontvingen ze de juryprijs weg als 'Radicale Vernieuwer'. Een wedstrijd waarvoor Sociale innovatiefabriek samen met De Standaard op zoek gaat naar ondernemingen (*) die radicaal positieve oplossingen voor een beter klimaat en een betere wereld leveren.
Lichtwerk

Wij mochten een trotse Lieven Bossuyt aan de tand voelen over het waarom, het hoe en het wat van Lichtwerk

Lieven Bossuyt: "We zijn een start-up die technologie inzet om werk werkbaar(der) te maken voor kwetsbare mensen. En daar is behoorlijk wat vraag naar." Spontaan denk je bij zo'n pitch wellicht dan aan maatwerkbedrijven (voorheen beschutte werkplaatsen). Maar het blijkt snel dat ook reguliere bedrijven regelmatig een beroep doen op de radicale innovatie van Lichtwerk. 

Technologie bouwt bruggen 

Lieven: "Ons initiatief is inderdaad gestart vanuit vier partnerorganisaties die actief zijn in de sociale economie: Mariasteen vzw en Molendries vzw, twee maakwerkbedrijven, Groep Gidts vzw dat kansen voor mensen met een beperking creëert en emino vzw dat met 175 jobcoaches werkzoekenden begeleidt. Zij stelden zowel in de sociale economie als in het normaal economisch circuit een groeiend onevenwicht vast: de taken en opdrachten worden stelselmatig complexer, terwijl de instroom van mensen om die taken uit te voeren, afzwakt." 

Lieven Bossuyt
Heb je recent al eens een maatwerkbedrijf bezocht? Dat zijn al lang niet meer de stoffige ateliers waar mensen postzegels kleven of doosjes vouwen, hoor. Dat zijn heuse productiebedrijven met vaak hoogtechnologische installaties waar sommige van onze Vlaamse kmo's nog aan kunnen tippen.
Lieven Bossuyt

Lieven: "Onze technologie bouwt dan bruggen door complexe processen te ondersteunen met visuele informatie . We knippen ingewikkelde taken op in deelprocessen en met behulp van video, pictogrammen, meertalige boodschappen en (zowel positieve als negatieve) feedbackloops ondersteunen we de operatoren bij de uitvoering. Dat verhoogt niet enkel de autonomie en de veiligheid voor de arbeiders die de taken uitvoeren, het verhoogt ook de kwaliteit en de efficiëntie van de output. Dit is wat Augmented Reality kan bereiken: we leggen als het ware een extra informatielaag (visueel en/of auditief) over het industriële productieproces. Zeker bij kritische processen zorgen de "quality from guidance" en "error/mistake proofing" die onze oplossingen bieden voor een onmiddellijk terugverdieneffect." 

Lieven: "Onze cognitieve ondersteuningstechnologie zal ook in de reguliere bedrijfsomgeving haar waarde bewijzen, daar ben ik van overtuigd. Als we de activiteitsgraad in Vlaanderen willen verhogen, zoals de Vlaamse regering vooropstelt, en als we de productie in Vlaanderen willen houden, dan zullen bedrijven meer en meer beroep moeten doen op mensen die vandaag nog inactief zijn. Het inschakelen van slimme assisitieve technologische oplossingen zoals de onze wordt dan meer en meer gemeengoed. We merken nu al hoe onze kijk op het cognitief ondersteunen van processen voor bedrijven een verschil maakt. En dat zal in de toekomst alleen maar toenemen. 

(*) Andere radicale vernieuwers waren o.a. Attractive2Wear en Resortecs waarover we ook al een ondernemersverhaal brachten. 

Wil je ook begeleiding op maat? 

De VLAIO bedrijfsadviseurs ondersteunen en adviseren ondernemers om hun innovatieve plannen, groeiambities of bedrijfstransformatie waar te maken. Neem contact met hen op via deze website of mail naar info@vlaio.be