Maes Industries: groei dankzij diverse investeringen

Maes Industries is een dienstverlenend installatiebedrijf dat dankzij steun voor ontwrichte zones sneller kan investeren in diverse groeipoten zoals materiaal, voertuigen, IT en extra personeel.
 

Steun voor ontwrichte zones

Bij grote collectieve ontslagen kan de federale overheid in samenwerking met de Vlaamse overheid de plaats van het getroffen bedrijf als ‘ontwrichte zone’ erkennen. Ondernemingen die zich in een straal van 40 km rond die zone bevinden, maken dan deel uit van de ‘steunzone’ en kunnen hierdoor recht hebben op financiële steun van de FOD Financiën. Concreet gaat het over een inhouding van doorstorting van 25% op de bedrijfsvoorheffing op elke nieuwe job gedurende twee jaar, die het gevolg is van een investering.

In Vlaanderen zijn er momenteel twee steunzones: het gebied rondom Ford Genk en het gebied rondom de getroffen vestigingen van Philips en Heinz in Turnhout. Ook rond Zaventem zou eind 2017 een steunzone worden afgebakend.