High Five voor Harelbeke

Harelbeke, met bijna 30.000 inwoners een kleine stad aan de Leie in Zuid-West-Vlaanderen, kijkt met een ambitieuze blik naar de toekomst. Hoewel geen wereldstad, profileert het zich sinds kort als “Oarelbeke Weireldstad”. Een stad waar het goed leven en toeven is, die resoluut kiest voor een duurzame toekomst en die voorbij haar stadsgrenzen kijkt.. Dat smart city-toepassingen daar een rol bij spelen hoeft niet te verwonderen. Ellen Vandeputte, strategisch planner van de stad licht het waarom, het wat en het hoe enthousiast toe.
Harelbeke High Five

Het lelijkste marktplein 

Ellen: "Provocerend begin ik altijd bij het citaat van Peter Vyncke, CEO van het gelijknamige energiebedrijf hier in Harelbeke. Hoewel hij erg fier is op zijn geboorteplaats, heeft hij Harelbeke ooit  de stad met het lelijkste centrum van de wereld genoemd. Als veelbereisd man kan hij dat weten. Maar intussen heeft een complete stadskernvernieuwing voor een volledige transformatie van het centrum gezorgd. Ingrijpende Leiewerken waren de hefboom om ons marktplein om te keren en de Leie opnieuw in het centrum te integreren. Met een warmtenet voor onze stadgebouwen, volgverlichting op de wandelpaden langs de Leie, en een energieneutrale sluis op de Leie gaan hier in Harelbeke duurzaamheid en innovatie hand in hand. En daar hoort mijns inziens ook ons smart city verhaal thuis. 

Dat begon eind 2017 erg klein bij de VLAIO Smart City call. Geïnspireerd door de gemeente Bonheiden die net de Agoria Smart City Award gewonnen hadden, dienden wij samen met Aptus een voorstel in om onze bewoners aan te zetten op duurzame wijze lokaal te shoppen. Als proof of concept wilden we duurzame verplaatsingen rond onze scholen stimuleren. Jammer genoeg werd ons voorstel niet goedgekeurd. Dat weerhield het stadsbestuur er niet van om met eigen het High Five project uit te rollen.“ 

Alexander Vanwynsberghe
“Technologie is boeiend en veelzijdig. Maar om lange-termijn oplossingen aan te bieden aan lokale overheden, is een breder kader nodig: een visie, een strategie. In Ellen Vandeputte vonden we een strategisch denker die met ons meedacht. Dat is een absolute voorwaarde voor succes.” 
Alexander Vanwynsberghe
CEO Aptus

De kracht van gamification! 

Ellen: "Met High Five willen we ouders motiveren hun kinderen niet met de auto naar school te brengen, maar hen te voet of met de fiets te laten gaan. Hoe dat in zijn werk gaat? Kinderen krijgen van de stad een armbandje met een sensor om. Daarmee kunnen ze vervolgens op weg naar school ‘highfiven’ naar registratiepalen op belangrijke punten langs de weg. Daarmee verzamelen de kinderen munten en punten, die ze vervolgens kunnen inruilen voor beloningen. 

Klein beginnen 

Ellen: "Twee jaar geleden hebben we dat - bewust - voor één schoolomgeving uitgerold. En dat is een aan te bevelen manier van werken. Je kan kleinschalig de resultaten meten (bv. of de luchtkwaliteit verbetert omdat er minder auto's in de schoolomgeving opdagen), je verzamelt feedback en kan op basis daarvan bijsturen. Zo stelden we vast dat losse high five palen plaatsen toch een extra belasting op het openbaar domein legt. Nu integreren we onze registratiemodules in bestaand straatmeubilair.  Het leerproces biedt ons nu meer zekerheid om het High Five project vanaf volgend schooljaar bij 4 bijkomende scholen op te starten.  En we denken er ook aan om met deze sensoroplossing de klassieke spaarkaart voor aankopen bij de lokale middenstand een 21ste eeuwse boost te geven." 

Alexander Vanwynsberghe
“Wat we ook geleerd hebben? Dat technologie een middel is, geen doel op zich. Om een toepassing te doen slagen, moet je er samen met de stad of gemeente diensten rond bouwen. Dan pas gaat zo’n slimme oplossing echt leven.” 
Alexander Vanwynsberghe
CEO Aptus

Draagvlak voor een slimme toekomst 

Ellen: "Wat ook mooi meegenomen is, is dat zo'n betrekkelijk eenvoudige maar zeer tastbare, slimme oplossing voor een concreet probleem (verkeershectiek bij de schoolpoort en slechte luchtkwaliteit in schoolomgevingen) het draagvlak voor nieuwe mogelijkheden vergroot. Burgers die vanuit hun persoonlijke of professionele ervaring zicht hebben op smart city toepassingen, komen met hun ideeën naar ons toe. En dat maakt dat we ook de volgende jaren nog op allerlei domeinen slimme, datagedreven toepassingen willen uitwerken. Denk dan aan slimme parkeersensoren, laadpalen of vuilnisbakken. Denk aan slimme looplijnen tussen het NMBS-station en het centrum. Denk aan een 24/7 stadsservice door middel van een stadsautomaat. We hebben op basis van de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties gekeken waar slimme toepassingen een verschil kunnen maken. De volgende maanden en jaren zullen we daar telkens op blijven inzetten, want ook hier binnen het gemeenteteam is het enthousiasme en het draagvlak voor smart cities intussen groot."