Het ware DNA van de Limburgse scale-up

UgenTec? Je herkent er makkelijk 'gen' en 'technologie' in. En inderdaad ontwikkelen ze hier software om DNA-analyses tot dertigmaal efficiënter uit te voeren. Daar zijn toch laboranten voor, zou je denken. "Inderdaad, vaak zijn het moleculaire biologen die het ene DNA-staal na de andere analyseren om tot een diagnostisch resultaat te komen. En dat aan de lopende band, zeg maar”, legt Tom Martens me uit. "Wij vervangen die subjectieve menselijke DNA-analyses met één druk op de knop.” vervolledigt Wouter Uten. “ Dat is een 100% software-oplossing. Het is sneller, accurater en objectief. Er sluipen dus geen menselijke fouten meer in. Dat maakt dat vandaag laboratoria voor ons product kiezen om zo verder te groeien en meer van het werk te automatiseren.”
Tom Martens en Wouter Uten, oprichters van UgenTec.
Tom Martens en Wouter Uten, oprichters van UgenTec.

“De technologie die we gebruiken is niet nieuw, die bestaat al 20 jaar. “ vertelt Tom Martens. “Labo’s hebben toestellen met die technologie en mensen bedienen die toestellen. Wij voegen er artificiële intelligentie aan toe die het proces automatiseert. Onze systemen lezen de data in, interpreteren en bepalen het resultaat automatisch. Zoals laboranten dat in het verleden deden."

“Het opent heel veel perspectieven voor die laboranten.” vult Wouter Uten aan. “ De afgelopen jaren is de markt voor DNA-analyses exponentieel gegroeid. Labo’s moeten steeds meer analyses verwerken. De zorgsector staat onder een enorme kostendruk. Met onze automatisatieoplossing analyseren ze nu meer stalen met hetzelfde aantal mensen. Laboranten moeten dus niet vrezen voor hun job, integendeel. Zij kunnen zich nu bezig houden met andere zaken die niet geautomatiseerd zijn. Zaken waar menselijke tussenkomst geschikter is.

Technologie meets wetenschap

Ugentec kende een eerder atypische start: op nadrukkelijke vraag van een bedrijf. Zij merkten de groeiende nood aan DNA-analyses op, maar konden er zelf in-huis niet aan tegemoet komen. Via de hogeschool – waar ik toen nog studeerde - kwam de vraag bij mij terecht.”, vertelt Wouter. “Tijdens mijn stage heb ik voor hen een eerste prototype ontwikkeld. Toen ik afstudeerde deed dat protype wat het moest doen en wilden ze dat graag op een commercieel niveau tillen. Ik heb dat voor hen gedaan. Heel snel kwam er een tweede klant bij en werd het duidelijk dat er heel wat potentieel was. Ik heb me er in vastgebeten. Helemaal niet eenvoudig voor een informaticus zonder medische achtergrond. En die heb je echt wel nodig. Daarom heb ik me in enorm bijgeschoold."

De toekomst naar mijn aanvoelen: technologie meets wetenschap. Ook in de gezondheidszorg heb je kennis van beiden nodig. Dat weerspiegelt zich ook binnen Ugentec: de helft zijn technische mensen, met een technische achtergrond in de informatica of data science. De andere helft zijn biomedici, mensen die moleculaire biologie en/of diagnostiek begrijpen of die vanuit die markt komen. Dat is cruciaal. Het is één van onze unieke punten. Er zijn weinig bedrijven in de wereld die beiden in huis hebben." 

”Bovendien verwachten we van iedereen die hier binnenkomt dat hij/zij een basiskennis opdoet van de andere domeinen", vervolledigt Tom.

Ugentec software voor automatische DNA-analyse.
Ugentec software voor automatische DNA-analyse.

Gids in het subsidielandschap

“Vrij snel na mijn afstuderen, kwam ik in contact met de bedrijfsadviseurs van VLAIO. Zij gaven meer duiding bij subsidies die mogelijk interessant zouden kunnen zijn,” legt Wouter uit. “Zo kende VLAIO ons onmiddellijk na de oprichting een subsidie toe waarmee we DNA-data en -interpretaties van een twintigtal labo’s konden opvragen. Via machine learning hebben we dat vervolgens in een algoritme gegoten. Dat algoritme leert daarmee om data te bekijken en te interpreteren zoals ervaren laboranten dat doen. Meer dan 98%  wordt volledig automatisch geprocessed. Slechts 1 à 2% moet nog door laboranten gevalideerd worden. Een serieuze tijdsbesparing, niet?”
 
“Sinds die tijd koesteren we het contact met VLAIO. Wij vertellen over onze plannen, zij wijzen op interessante opportuniteiten. Omdat R&D een fundamentele pijler voor onze toekomst is, hebben we intussen iemand aangenomen die zich daar ook mee bezighoudt. Maar de kennis en kunde die bedrijfsadviseurs van VLAIO bieden, kan je onmogelijk vervangen.”, gaat Tom verder. “Specialistenwerk waar wij nog graag en regelmatig beroep op doen. Het helpt ons in onze groei.”

Straffe toekomstplannen

En groeien doet Ugentec. Op vier jaar tijd van 2 naar 33 werknemers. Elk jaar halen ze ook meer geld op. En net nog openden ze een kantoor in de Verenigde Staten. Wouter: " We mikken op een vertienvoudiging van hun laboratoriumportefeuille tegen 2020. Van 100 naar 1000 klanten. Want groei is essentieel. Zo’n innovatieve oplossing als de onze moet je snel en efficiënt op de markt zetten. Dit jaar nog willen we van 33 naar 60 medewerkers. Dat kunnen we niet meer alleen. Vandaar de zoektocht naar een CEO.” Daarbij kwam Steven Verhoeven in beeld, gerenommeerd in de biomedische software. “En als Messi bereid is om voor KRC Genk te komen voetballen, zeg je geen neen, toch? Dus hebben wij ja gezegd en Steven met open armen ontvangen. Samen met hem willen we nieuwe markten verkennen. De Horizon-2020-subsidie die we dit jaar gekregen hebben, helpt ons om te onderzoeken of we onze software kunnen inzetten bij voedselveiligheid en -kwaliteit, in landbouw en dierenwelzijn.”

De kennis die bedrijfsadviseurs van VLAIO je bieden, kan je onmogelijk vervangen.
Tom Martens
mede-oprichter Ugentec

Wees professioneel van in het begin

“Als er één tip is die ik mag meegeven aan healthtech start-ups dan is het wel een uiterst professionele aanpak van bij het begin.” zegt Wouter. “Als je met een medisch product komt en dat doet niet wat het moet doen, dan heb je er na de eerste twee klanten gelegen. En een tweede kans krijg je nooit meer. Wat je doet moet niet zeer goed zijn, maar excellent, uitmuntend. Het is een proces van jaren om het product in de markt te krijgen. Maar eens het er dan is, loopt het. Weet je een aantal belangrijke professoren, biologen, medici te overtuigen, dan gaan het snoeihard.
Om succesvol te zijn binnen healthcare heb je nood aan voldoende kapitaal, voldoende horizon en een uiterst professionele attitude.”

Ook nood aan begeleiding op maat?

De bedrijfsadviseurs van VLAIO ondersteunen en adviseren ondernemers om hun innovatieve plannen, groeiambities of bedrijfstransformatie waar te maken. Neem contact met hen op via VLAIO.be of mail naar info@vlaio.be.