Gezondere varkens dankzij de realtime gezondheidsscreening

SoundTalks, een spinoff van de KU Leuven en de universiteit van Milaan, monitort de gezondheid van vleesvarkens. Door een microfoon te koppelen aan een app, krijgen varkensboeren realtime informatie over hun dieren en kunnen ze sneller ingrijpen bij ademhalingsproblemen. Dankzij een grote portie doorzettingsvermogen en extra financiële ondersteuning kende SoundTalks de voorbije jaren een sterke groei.
Soundtalks

Gepassioneerd door geluidsanalyse

Dries Berckmans, CEO van SoundTalks: “Ik ben gepassioneerd door geluidsanalyse. Al tijdens mijn ingenieursstudie – en later mijn doctoraat – wist ik dat ik daarrond een bedrijf wilde bouwen. In eerste instantie focuste ik me op verkeersgeluiden: ik onderzocht welke geluiden het vervelendst waren en kwam al snel uit bij vliegtuigen. Hun geluid is erg storend, vooral voor de mensen op de grond. Als idee om een business rond uit te bouwen was dit echter minder geschikt.”

“Toevallig sprak ik rond die periode met een collega-doctorandus over een onderzoek naar hoestdetectie bij vleesvarkens. Ik kende het onderzoek, mijn vader was prof aan de KU Leuven en het idee werd jaren geleden ontwikkeld in zijn onderzoeksgroep. Het boeide me enorm en ik heb het gepitcht bij potentiele klanten. Ik kreeg goede respons en besloot erop verder te werken.”

“In 2011 startte ik SoundTalks en we gingen in zee met Fancom, een Nederlandse firma die stalprocessen voor varkenshouders, pluimveehouders en champignontelers optimaliseert. Zij zouden de hardware maken en de marketing voor hun rekening nemen.”

Continue monitoring van geluiden in een varkensstal

Dries: “Varkens zijn erg gevoelig aan ademhalingsproblemen. Die kunnen nefast zijn en moeten dus snel opgespoord en behandeld worden. Daar helpt SoundTalks bij. Onze toestellen detecteren het geluid in de stallen, interpreteren die informatie via gecompliceerde algoritmes. Via een app kunnen boeren of hun dierenarts vanop afstand monitoren of alle varkens nog gezond zijn. Horen ze in een deel van de stal varkens hoesten, dan kunnen ze sneller ingrijpen. Dat is goed voor het welzijn van de dieren én ook economisch interessant. Door snelle detectie kunnen zieke dieren sneller behandeld worden. Een varkensboer weet ook perfect waar in de stal de zieke dieren staan en kan maatregelen nemen om de andere dieren niet te besmetten.” 

Gepassioneerd vervolgt Dries: “In de Verenigde Staten bijvoorbeeld heeft een varkensboer al snel vijf- tot zesduizend varkens in zijn stallen zitten. Het is logisch dat hij niet elk dier afzonderlijk kan kennen en monitoren. En het is een trend die we wereldwijd zien: kleine boerderijen maken plaats voor grotere. De publieke opinie begrijpt dit meestal niet, maar eigenlijk is dat niet altijd slecht voor de dieren, toch niet als je ze goed in het oog kan houden. Met de SoundTalks-monitor wordt dat al een pak makkelijker, hoewel we natuurlijk niet alles kunnen detecteren.”

“Met SoundTalks richtten we ons vanaf de start op de internationale varkenshouderij. Op dit moment hebben we weinig klanten in België. Dat is vreemd, gezien het succes van SoundTalks in andere landen. We voorzien wel om onze Belgische groei opnieuw een boost te geven.”

SoundTalks

Ondernemen met vallen en opstaan

Dries: “De eerste jaren van SoundTalks waren zwaar. Na zeven jaar samenwerken met Fancom scheidden onze wegen. Intussen was de Animal Health-industrie, zeg maar de farma-industrie voor dieren, stelselmatig gestart met het testen van ons systeem. Een van de grootste spelers, Boehringer Ingelheim, nam daarin het voortouw. Wat begon met een eenmalige test leidde finaal tot een introductie in hun R&D-centers. Niet vanzelfsprekend, want de Duitse overheid monitort die centra van heel dichtbij. Eerst vreesden we dat bedrijven als Boehringer Ingelheim onze grootste concurrenten zouden worden. Want als zieke dieren sneller opgespoord kunnen worden, verkopen zij minder medicatie. Het omgekeerde bleek waar, we werken nu nauw met hen samen en ze injecteerden kapitaal in onze onderneming. Dat komt omdat Boehringer Ingelheim zich nu meer focust op preventie en de ontwikkeling van vaccins.”

“Tussen de opstart in 2011 en eind 2016 groeide SoundTalks traag. Er moest dus iets veranderen, als we sneller wilden gaan. We besloten in 2015 onze eigen hardware te bouwen en ons ook te richten op dierenartsen. Het resultaat was een draagbaar detectietoestel dat de dierenarts een paar maanden in een stal kon plaatsen om zo de varkens te monitoren. Na desinfectie kon het dan daarna naar een andere stal.”

“Dat draagbare toestel maakte het ook gemakkelijker om ons systeem te verkopen aan boerderijen in afgelegen gebieden. Er was geen installateur nodig als een boer het eens wilde testen, wat de prijs drukte. Intussen schakelden we opnieuw over op niet-mobiele, permanente oplossingen. Die werken volgens een plug-and-play-concept en zijn daarom ook goedkoper dan onze eerste vaste monitors.” 

Groei vraagt om meer budget

“SoundTalks werd opgericht met een startbudget van 100.000 euro. Dat lijkt veel geld, maar voor de ontwikkeling van ons systeem was het veel te weinig. We hebben de voorbije jaren financiële middelen gekregen, op maat van onze groei. Van verschillende onafhankelijke investeerders, en via de VLAIO-ontwikkelingsprojecten. Dankzij die middelen groeide SoundTalks tot wat het nu is. En doordat we onder andere werkgelegenheid creëren, betalen we die investeringen en subsidies dubbel en dik terug.”

dirk berckmans
Ondernemen is niet altijd makkelijk en het brengt serieuze risico’s met zich. De ondersteuning van Vlaanderen verkleint die risico’s, daarom is VLAIO zo belangrijk.
Dries Berckmans
CEO SoundTalks

“In 2015 onderzochten (en bewezen) we dat het gebruik van onze hoestmonitor er effectief voor zorgt dat varkens minder antibiotica nodig hebben. En in 2018 konden we ons algoritme verbeteren. Daarvoor hadden we veel rekenkracht nodig, de overdracht van data moest snel gebeuren. Door de informatie nu in de cloud te verzamelen, kon dat sneller en goedkoper. We kregen in 2019 ook twee Baekeland-mandaten via VLAIO toegekend. Deze mandaten zijn een vorm van financiële ondersteuning aan doctoraatsstudenten die in jouw bedrijf hun doctoraatsonderzoek komen doen.”

“En op 1 januari 2020 werd onze laatste aanvraag voor een ontwikkelingsproject goedgekeurd en ontvangen we van VLAIO anderhalf miljoen euro. Ook Boehringer Ingelheim en twee andere investeerders investeerden veel geld in Sound Talks, zodat we nu zo’n zeven en een half miljoen euro ter beschikking hebben voor onze volgende stap: de uitbreiding van onze dienstverlening naar kippenkwekers en de monitoring van biggen.”

VLAIO-steun maakt risico’s aanzienlijk kleiner 

“Al bij al hebben we met SoundTalks een mooi traject afgelegd. In het begin vroegen – en kregen – we kleine bedragen ter ondersteuning. We liepen tegen de muur, moesten pivoteren. Maar naarmate ons bedrijf en ons product meer vorm kregen, gingen de subsidiebudgetten naar omhoog. Door die extra financiële middelen hebben we onze onderzoeken een boost kunnen geven en de juiste keuzes kunnen maken. Ja, we hebben veel geld gekregen, maar we hebben een veelvoud van die bedragen via tewerkstelling aan Vlaanderen teruggegeven én de toekomst van ons bedrijf in Vlaanderen verankerd.”

“De bedrijfsadviseurs van VLAIO hebben geholpen om het juiste kader te schetsen, doorheen ons traject. De laatste jaren was het Elke De Rijck die ons adviseerde. Ze begeleidde ons bij de aanvragen voor ontwikkelingsprojecten en gaf ons waardevolle feedback. We hebben echt veel gehad aan haar advies. Ik zou nooit meer een projectaanvraag uitschrijven zonder er een bedrijfsadviseur bij te betrekken. Een goed geschreven aanvraag verhoogt de kans dat een project wordt goedgekeurd en dat je snel kan schakelen of opschalen.”

 

Ook ambitieuze plannen voor jouw bedrijf? 

Ontdek hier de ondersteuning die VLAIO en de partners uit het VLAIO Netwerk jou aanbieden. Je kan bij de VLAIO bedrijfsadviseurs terecht voor gratis advies op maat van jouw onderneming. 

Blijf je ook graag op de hoogte van VLAIO nieuws, subsidies, tips en events? Schrijf je hier in voor één of meerdere van onze nieuwsbrieven. Uitschrijven is steeds mogelijk.