Brouwerij Lindemans: zaak overlaten in de familie

Dirk en Geert Lindemans namen jaren geleden de bierbrouwerij over van hun vader en diens broer. Zo’n interne overdracht is voor de kandidaat overnemers intens.
bierbrouwerij Lindemans

Binnenshuis afhandelen

Dirk en Geert konden alle stappen van de overname binnenshuis afhandelen. Bij een familiale opvolging zijn er andere uitdagingen dan bij een verkoop: welke familieleden laat je immers toe als aandeelhouder? De grootste uitdaging is om iedereen op dezelfde golflengte te krijgen en een strategie uit te werken waarbij iedereen winnende partij is. Het is belangrijk om elke betrokkene uitvoerig te informeren over het plan en de nieuwe structuur, zeker de niet-actieve familieleden.

Mede-eigenaar Brouwerij Lindemans
Bij een familiale opvolging zijn er andere uitdagingen dan bij een verkoop: welke familieleden laat je immers toe als aandeelhouder?
Dirk Lindemans
Mede-eigenaar Brouwerij Lindemans

Nieuw businessplan

Om de overdracht succesvol te laten verlopen werd een nieuw businessplan opgesteld en werd met de hulp van ons accountantskantoor een overnameplan uitgewerkt. In het overnamedraaiboek stonden 3 mogelijke scenario’s voor financiering. We hadden het geluk dat de familie akkoord was om een jaarlijks afbetalingsplan te accepteren. Daarom hebben niet met een bank hoeven samen te werken. Dit gaf ons ook meer flexibiliteit. Er werden immers enkele mogelijkheden ingebouwd om meer of minder per jaar af te betalen, afhankelijk van de omstandigheden. Bij een slecht jaar of grote investeringen konden we minder aflossen, bij een goed jaar konden we dan meer aflossen. Oorspronkelijk was de terugbetalingstermijn 10 jaar, maar na 8 jaar hebben we de laatste schuld kunnen aflossen.

Brouwerij Lindemans

Externe adviseur

Een overname is geen eenvoudig proces. Via de kmo-groeisubsidie kregen we steun van VLAIO voor het aanwerven van een expert. Door samen te werken met een externe adviseur, kon een duidelijk en cijfermatig gestaafd plan voorgelegd worden aan de familie. Onze adviseur heeft ook geholpen met de argumentatie om het vertrouwen te krijgen van de familie om een intern afbetalingsplan te accepteren. Doordat Geert en Dirk reeds de dagelijks leiding binnen het bedrijf hadden overgenomen was er na de overdracht geen enkel probleem meer op de werkvloer. Integendeel, het heeft meer zekerheid en stabiliteit gebracht bij de werknemers.

Al snel moest er een nieuwe tussenlaag komen omdat onze functies ook evolueerden door de toegenomen activiteit.  We hebben initiatief genomen om mensen intern te promoveren. Ook dat gaf intern veel vertrouwen.
Mede-eigenaar Brouwerij Lindemans
Geert Lindemans
Mede-eigenaar Brouwerij Lindemans
Brouwerij Lindemans
 

Ben jij klaar voor bedrijfsoverdracht?

De week van de bedrijfsoverdracht vindt jaarlijks plaats in de week voor de herfstvakantie. Met de Week van de bedrijfsoverdracht wil VLAIO drie doelen bereiken:

  • ondernemers aanmoedigen om over bedrijfsoverdracht na te denken en erover te praten
  • ondernemers veel kansen geven zich te informeren over verschillende aspecten van bedrijfsoverdracht en
  • dienstverleners op dat vlak zichtbaar maken.