Baekeland-mandaat, brug tussen onderzoek en industrie

Vlaanderen wil meer ecosystemen, waarbinnen kennisinstellingen en bedrijven intens samenwerken. Het Baekeland-mandaat is daar een mooi voorbeeld van, omdat het doctoraatsonderzoek in een industriële omgeving faciliteert. Een win-winsituatie voor bedrijf en universiteit, in dit geval Oleon en UGent.
Doctorandus Pieter Nachtergaele onderzoekt het gebruik van hernieuwbare grondstoffen in de chemische industrie.
Doctorandus Pieter Nachtergaele onderzoekt het gebruik van hernieuwbare grondstoffen in de chemische industrie.

Doctorandus Pieter Nachtergaele onderzoekt het gebruik van hernieuwbare grondstoffen in de chemische industrie. Dat is nodig omdat die grondstoffen sterk verschillen qua samenstelling en kwaliteit. Dat bemoeilijkt adequate, energie-efficiënte verwerking. “Ik wil daarom een model maken van de processen. Dit model kan zowel qua kostenefficiëntie als ecologische duurzaamheid de beste oplossing vinden om deze grondstoffen te verwerken. Dat doe ik concreet voor en  in samenwerking met oleochemiebedrijf Oleon, waarvoor ik in 2015 als masterthesis een duurzaamheidsanalyse maakte. Na mijn afstuderen ben ik er een jaar als procesingenieur aan de slag geweest, en in die tijd kon Oleon in samenwerking met Universiteit Gent een Baekelandmandaat opzetten. Vertrekkend van de resultaten van mijn thesis, kon ik zo in het bedrijf doctoreren.”

oleochemiebedrijf Oleon
oleochemiebedrijf Oleon

De link tussen universiteit en industrie

Pieter: “Concreet breng ik als doctorandus de helft van de tijd door bij Oleon en de andere helft aan de UGent. Je kan me dus zien als de link zien tussen de academische wereld en de industrie. Dat is de grote meerwaarde van zo’n Baekelandmandaat: in een bedrijf heb je vaak geen tijd om full-time aan diepgaand basisonderzoek te doen,. Maar d.m.v. een Baekelandmandaat wijd je je vier jaar lang dedicated aan diepgaand onderzoek én krijg je input van een kennisinstelling. De meerwaarde voor de universiteit is dan weer dat haar onderzoek meteen toegepast en dus getoetst wordt in een industriële context.” 

Pieter Nachtergaele
Via een Baekelandmandaat wijd je je vier jaar lang dedicated aan diepgaand onderzoek én krijg je als onderneming directe input van een kennisinstelling.
Pieter Nachtergaele
Doctorandus

Binnen zo’n Baekelandmandaat bepaalt het (Vlaamse) bedrijf de strategische oriëntatie van het project en zorgt het voor cofinanciering, terwijl de (Vlaamse) universiteit de student begeleidt naar het uiteindelijke doctoraat. Het bedrijf is hoofdaanvrager bij Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO), dat projectsteun biedt en de personeels- en werkingskosten van de doctorandus co-financiert.

“Wij hebben een ondersteunende rol en komen dus niet tussen in het onderzoek zelf”, licht VLAIO bedrijfsadviseur Kris Honraet toe. “Wij volgen het traject op en sturen het bij, zodat het voldoet aan de vereisten van een Baekelandmandaat. Het eindresultaat mag namelijk niet teveel gefocust zijn op louter wetenschappelijk basisonderzoek, maar evenmin op concrete industriële toepassingen. Dat evenwicht moet goed bewaakt worden.”

 

Een (post)doctoraat in samenwerking met het bedrijfsleven?

Met deze mandaten ondersteunt VLAIO academisch onderzoek in een bedrijfsomgeving, van 50% tot wel 100% van de personeels- en werkingskosten van de (post)doctorale onderzoeker. Een win-win dus voor zowel onderzoeker, bedrijf als universiteit!

Een Baekeland- of innovatiemandaat geeft een onderzoeker de kans om te doctoreren in nauwe samenwerking met een bedrijf. Dit bedrijf bepaalt de strategische oriëntatie van het project en zorgt voor cofinanciering. Een promotor aan een Vlaamse universiteit staat in voor de wetenschappelijke kwaliteit van het project. Lees meer in onze publicatie

 
Testresultaten van chemisch onderzoek.
Testresultaten van chemisch onderzoek.
“Het is belangrijk dat een project voldoet aan de vereisten van een Baekeland-mandaat. Het mag niet teveel focussen op louter wetenschappelijk basisonderzoek, maar evenmin op concrete industriële toepassingen. Dat evenwicht moet goed bewaakt worden.”
Kris Honraet
VLAIO bedrijfsadviseur

Over Oleon

Oleon is een Europese leider in de Oleochemie. Oleon is gespecialiseerd in het verwerken van plantaardige oliën en dierlijke vetten naar oleochemische producten zoals vetzuren, glycerine, dimeren en esters. Deze worden gebruikt als bouwsteen of ingrediënt in tal van dagdagelijkse producten zoals voeding, cosmetica, smeermiddelen, zepen, coatings, etc. Oleon, met hoofdkwartier in Ertvelde, telt 6 productiesites en kende in 2017 een omzet van € 700 mio. Bij Oleon werken wereldwijd zo’n 1.000 medewerkers waarvan de helft in België.

Wil je ook begeleiding op maat?

De VLAIO bedrijfsadviseurs ondersteunen en adviseren ondernemers om hun innovatieve plannen, groeiambities of bedrijfstransformatie waar te maken. Neem contact met hen op via deze website of mail naar info@vlaio.be.