Vraag voor 17 maart je compensatie indirecte emissiekosten voor 2021 aan

Publicatiedatum
Ondernemingen in specifieke elektriciteitsintensieve sectoren kunnen een compensatie aanvragen voor indirecte emissiekosten gemaakt in 2021.

Vraag deze compensatie ten laatste 17 maart 2023 aan!
elektriciteit

Waarom deze compensatie?

De compensatie voor indirecte emissiekosten is een vergoeding voor een aantal specifieke elektriciteitsintensieve sectoren. Deze vergoeding compenseert een deel van de hogere elektriciteitskosten die een gevolg zijn van het Europese emissiehandelssysteem. Vanaf emissiejaar 2021 zijn de voorwaarden gewijzigd, conform de nieuwe Europese richtsnoeren. 

Gewijzigde aanvraagprocedure

Elke aanvraag, of het nu een nieuwe aanvraag of een herindiening is, verloopt voortaan via de website van VLAIO. Herindieners zullen dus geen mail meer ontvangen met een vooringevuld aanvraagformulier. 

En daarna?

Na de aanvraagperiode voor emissiejaar 2021 zal de aanvraagmodule tijdelijk onbeschikbaar zijn om de omslag naar emissiejaar 2022 te maken en vervolgens zal ook emissiejaar 2022 aangevraagd kunnen worden. De deadline voor emissiejaar 2022 is 30 april 2023. Noteer zeker ook al de deadline voor alle daarop volgende emissiejaren: eind maart van het jaar volgend op het emissiejaar.