Vanaf vandaag kan je weer een brownfieldproject indienen

Publicatiedatum
Brownfields worden gekenmerkt door een - vaak gecombineerde - problematiek van leegstand, verwaarlozing, bodemvervuiling of andere structurele knelpunten (bv. ontsluiting, ruimtelijke bestemming,…) die de invulling van de site belemmeren. Maar door de herontwikkeling van brownfields kunnen we het aansnijden van de open ruimte vermijden.
brownfield in Vlaanderen

Daarom biedt de Vlaamse Regering met het instrument ‘Brownfieldconvenanten’ een faciliterend kader voor de realisatie van brownfieldprojecten. 

De 10e oproep Brownfieldconvenanten richt zich naar projecten die aansluiten bij de krachtlijnen van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid enerzijds en die zich richten op de (her)ontwikkeling van stortplaatsen anderzijds.

Alle informatie over deze oproep en het indienen van een aanvraag, vind je op: