Vacature: Duurzaamheidsadviseur Enterprise Europe Network (E.E.N)

Publicatiedatum
Als duurzaamheidsadviseur kom je in een heel gevarieerde rol terecht. Je bent betrokken bij duurzaamheid in de breedste zin van het woord: zowel de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, het Europees beleid als het Vlaams beleid. Solliciteren kan tot en met 9 januari.

In het kort

Je werkt aan uitdagingen en opportuniteiten gerelateerd aan duurzaamheid, van strategie tot implementatie. In jouw rol krijg je de kans om mee vorm te geven aan de duurzaamheidsagenda van kmo’s met internationale groeiambities. Je hebt regelmatig contact met een breed scala aan klanten (kmo’s) en stakeholders in Vlaanderen en de Europese Unie. 

Je komt terecht in het team van het Enterprise Europe Network Vlaanderen (E.E.N), een dynamisch en ondersteunend team. Daar ben je de poortwachter van de duurzaamheidsstrategie die het team ontwikkelt in het kader van zijn mandaat met de Europese commissie. Je adviseert dus ook het E.E.N. team in de duurzaamheidsaspecten van hun activiteiten.
 

Takenpakket

 • Je stippelt samen met de coördinator van het E.E.N. de krijtlijnen uit van de activiteiten die uitgerold zullen worden ter ondersteuning van de Vlaamse kmo zullen uitgerold worden.
 • Je vertaalt dus de krijtlijnen van de Duurzame Ontwikkelingsdoeleinden van de VN en van het Europese duurzaamheidsbeleid (o.a. Green deal) in concrete acties voor kmo’s, en dit in nauwe synergie met het Vlaams beleid terzake. 
 • Naast intense samenwerking op EU vlak zal je dus ook samenwerken met het team Missies en Transities binnen VLAIO om met deze collega’s de bijdrage van VLAIO. Met deze collega’s zal je de bijdrage van VLAIO op belangrijke thema’s zoals circulaire economie (Vlaanderen Circulair) en klimaat/energie helpen realiseren. 
 • Je gaat ook zelf langs bij de betrokken stakeholders in Vlaanderen en in het E.E.N. netwerk om een goeie samenwerking te verzekeren.

Functiecontext 

Het consortium Enterprise Europe Network Vlaanderen – met als partners het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) en Flanders Investment & Trade (FIT) – maakt deel uit van het EU-netwerk voor ondersteunende diensten voor kmo’s met betrekking tot internationalisering en innovatie. Dit netwerk werd in 2008 door de Europese Commissie opgericht en wordt er ook gedeeltelijk door gefinancierd.

Het consortium heeft als doel, een geïntegreerde ondersteunende dienstverlening (voornamelijk aan kmo’s) te leveren inzake :

 • “EU business support”: informatieverstrekking omtrent het EU-beleid en maatregelen, bewustmaking van EU-aangelegenheden en financiële mechanismen, faciliteren van internationale samenwerking tussen ondernemingen en bijdragen tot nationale, internationale en EU-beleidsdoelstellingen
 • “EU innovation support”: het bewerkstelligen van internationale bedrijfspartnerschappen op vlak van innovatie, versterking van de banden tussen onderzoek en bedrijfsleven, vergemakkelijken van de toegang tot internationale netwerken en kennis, oplossen van knelpunten in de innovatieketting

Het consortium bereikt deze doelstellingen enerzijds via individuele begeleiding van kmo’s, en anderzijds via algemene en gerichte promotiecampagnes en –acties, publicaties, seminaries, ondersteuning van partnerschappen tussen ondernemingen.

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen stimuleert en ondersteunt innovatie en ondernemerschap en draagt bij aan een gunstig ondernemersklimaat met een focus op: 

 • het stimuleren van groei en innovatie: door ondernemingen financieel te ondersteunen via subsidies om te kunnen groeien, transformeren of innoveren. 
 • het bevorderen van ondernemerschap: door samen te werken met sterke partners die ondernemingen kunnen begeleiden van (pre)start over groei tot overname. 
 • het ondersteunen van clusters: door het steunen van organisaties die samenwerking en dynamiek op gang brengen binnen een groep van ondernemingen en kennisinstellingen. 
 • het bevorderen van omgevingsfactoren: door de ontwikkeling van bedrijventerreinen en het voorzien van adequate bedrijfshuisvesting.

Het VLAIO-Enterprise Europe Netwerk team maakt deel uit van de afdeling ARO (Relatiebeheer Ondernemingen) van het Agentschap Innoveren & Ondernemen van de Vlaamse overheid.

Daarnaast is er ook een FIT-Enterprise Europe network team. Flanders Investment & Trade (FIT) is hét aanspreekpunt voor internationaal ondernemen in Vlaanderen, met als kerntaken:

 • bedrijven in Vlaanderen helpen exporteren en internationaliseren
 • buitenlandse bedrijven begeleiden bij hun investeringsprojecten in Vlaanderen
 • buitenlandse kopers in contact brengen met Vlaamse producten en diensten

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarde(n):

 1. Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid 
 2. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare functierelevante beroepservaring Je hebt een grote interesse in duurzaamheid en bent op de hoogte van recente evoluties in het bredere duurzaamheidslandschap (zowel regelgevend als in het bedrijfsleven).

Jouw profiel: 

 • Je gedijt goed in een Europese werkomgeving die zowel klantgericht als projectmatig is.
 • Je bent kmo-gericht en een teamspeler.
 • Je hebt een analytische en hands-on mentaliteit en je hebt een “can-do” mentaliteit.

Wat bieden we? 

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Geen fan van files? Bij de Vlaamse overheid kan je rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer. Je kan ook één of 2 dagen van thuis of een satellietkantoor werken bij de meeste functies.
 • Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt.
 • Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag.
 • Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van adjunct van de directeur (rang A1, salarisschaal A111). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten.
 • Je eerste 12 maanden vormen een inwerkperiode.
 

Solliciteren?

Je kan tot en met 9 januari solliciteren voor deze functie. 

Ontdek het selectiereglement en solliciteer meteen online.

 
 

Blijf op de hoogte van vacatures bij VLAIO

Wil je graag op de hoogte blijven van nieuwe vacatures? Die vermelden we steeds in de VLAIO nieuwsbrieven. Je kan je hier abonneren.

Ook vind je steeds alle openstaande vacatures op www.vlaio.be/vacatures.