Nieuwe oproep GTI West-Vlaanderen legt focus op Brexit

Publicatiedatum
De provincie West-Vlaanderen zal de gevolgen van de Brexit het sterkste voelen. Om bedrijven hierop voor te bereiden werd op 10 januari 2020 een nieuwe oproep gelanceerd binnen de EFRO prioriteit 2 Ondernemerschap. Deze richt zich specifiek op promotoren uit de Provincie West-Vlaanderen.

Binnen deze oproep worden projectvoorstellen verwacht die voor de sectoren voeding, kunststoffen, rubber en textiel:

  • bedrijven oriënteren en/of begeleiden in de opmaak of herziening van hun internationaliseringsstrategie;
  • bijdragen tot een substantieel retentiemanagement gericht op Vlaamse vestigingen van buitenlandse bedrijven die zich wensen te herlokaliseren omwille van de Brexit;
  • bijdragen tot het aantrekken van buitenlandse bedrijven die zich wensen te herlokaliseren omwille van de Brexit.

Projecten moeten inpasbaar zijn in de West Deal en de startnota van de GTI West-Vlaanderen. Projecten dienen duidelijk aan te tonen dat de voorziene acties addtioneel zijn aan reeds uitgevoerde acties binnen de werking van FIT en het door de Vlaamse regeriing goedgekeurde Brexit-actieplan. Afstemming met FIT is dan ook noodzakelijk.

Projecten in deze oproep hebben een looptijd van 24 maanden. Projectvoorstellen kunnen ingediend worden tot 3 april 2020. Voor deze oproep wordt gewerkt met een systeem van vooraanmeldingen zodat projectideeën afgetoetst kunnen worden alvorens verder gewerkt wordt aan een definitief projectvoorstel. De vooraanmeldingsfiche moet ten laatste op vrijdag 21 februari aan de management autoriteit bezorgd worden.

Meer info over de oproep en het sjabloon voor de vooraanmelding.