Hoe werkbaar is jouw job? Doe de test op dewerktest.be

Publicatiedatum
Met de nieuwe werkbaarheidscheque en de verhoging van de kmo-portefeuille krijg je als ondernemer steun om een versnelling hoger te schakelen op vlak van werkbaar werk. Je kan deze steun tot 6 december 2019 aanvragen via de online applicatie van ESF-Vlaanderen.

Actieplan 'Werkbaar werk'

Inzetten op werkbaar werk is een win-win voor zowel werkgevers als werknemers. Werknemers blijven langer en met meer 'goesting' aan de slag en organisaties kunnen rekenen op gedreven, competente en dus productievere werknemers, wat de efficiëntie van de organisatie ten goede komt.

Daarom stemden de Vlaamse Regering en de sociale partners in met een actieplan werkbaar werk. Dit actieplan bevat 32 acties en engagementen. Zowel de campagne, de vernieuwde website werkbaarwerk.be als de werkbaarheidscheque zijn nu gelanceerd.

Doe de test!

Op www.dewerktest.be kan je via een digitale test inschatten hoe de situatie is rond werkbaar werk voor jouw job of onderneming. Je krijgt tips op maat om je werksituatie te verbeteren.

Koop een werkbaarheidscheque 

Ondernemingen kunnen voor een periode van 3 jaar werkbaarheidscheques aanvragen. Met deze cheques kan je de werkbaarheid binnen jouw onderneming in kaart brengen en een actieplan opstellen.

Verhoging plafond kmo-portefeuille

Via de kmo-portefeuille kan je hieraan ook acties koppelen door een tijdelijke verhoging van het plafond van de kmo-portefeuille, zodat kmo's op een laagdrempelige manier met werkbaar werk aan de slag kunnen gaan.

Voor de 'werkbaarheidscheques' en' verhoging van de kmo-portefeuille' dient jouw onderneming een aanvraag in via de online applicatie van ESF-Vlaanderen. 

 

Werkbaarheidscheques en 'verhoging kmo-portefeuille' zijn tijdelijk!

Van 7 mei 2019 tot en met 6 december 2019 kunnen alle ondernemingen die aan de criteria voldoen maximaal 3 keer beroep doen op deze cheques tot een plafond van € 10.000. Het steunpercentage bedraagt 60%. De onderneming moet dus zelf nog 40% cofinanciering voorzien. 

Meer info vind je hier in onze subsidiedatabank.

 
icoon van samen op de fiets