De wetgeving rond ambulante activiteiten

De wetgeving ambulante activiteiten regelt de verkoop, de te koop aanbieding en uitstalling met het oog op de verkoop van producten en diensten aan de consument door een handelaar buiten zijn vestiging(en) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen of door elke andere persoon die niet over dergelijke vestiging beschikt.

Voor het uitoefenen van ambulante activiteiten heeft men een machtiging nodig die door een erkend ondernemingsloket wordt uitgereikt. Omdat ambulante handel een zeer plaatsgebonden aangelegenheid is die maatwerk behoeft is het evident dat de organisatie van ambulante activiteiten zoveel als mogelijk aan de gemeente wordt toevertrouwd.

In 2017 besliste de Vlaamse Regering een wetswijziging in te voeren die de gemeenten de nodige autonomie geeft waardoor ze snel en efficiƫnt een antwoord kunnen bieden op de wijzigende situaties, noden en tendensen.

Voor de ambulante handelaar is het belangrijk bij de gemeente te informeren hoe zij deze autonomie heeft aangewend om haar visie op de ambulante activiteiten gestalte te geven en via het gemeentelijk reglement een passende regeling uit te werken.