Waarvoor op een externe adviseur beroep doen?

Objectieve kijk van een buitenstaander

Adviseurs hebben vaak een nieuwe kijk op de dingen. Zij kunnen als buitenstaanders een probleem of situatie op een frisse en onbevooroordeelde manier bekijken. Het spreekt voor zich dat deze objectiviteit van de adviseur slechts gewaarborgd is als hij onafhankelijk is ten opzichte van het bedrijf.

Gebrek aan ervaring en expertise

Wanneer een kmo wenst in te spelen op een nieuwe situatie en nieuwe projecten wenst te ontwikkelen, dan ontbreekt vaak de nodige kennis in eigen huis. Het inschakelen van een adviseur kan dit probleem verhelpen. Hij beschikt immers over de nodige ervaring en kennis om het bedrijf op het goede pad te helpen.

Gebrek aan tijd

Zelfs als de vaardigheden wel in de organisatie aanwezig zijn, hebben de mensen in je bedrijf niet altijd de tijd om een bepaald project of onderzoek uit te voeren. Een adviseur kan in je organisatie ingeschakeld worden voor de periode die nodig is om de opdracht uit te voeren.

Beschikbaarheid en flexibiliteit

Als een onderneming nieuwe kansen wil benutten, dan moet dit vaak snel gebeuren. Hiervoor moet men over de nodige middelen en mensen beschikken, wat in een kmo niet altijd het geval is. Ook hier kan de adviseur een oplossing bieden. Hij kan immers op elk ogenblik ingeschakeld worden.

Nieuwe ideeën

De adviseur is een buitenstaander die een andere kijk heeft op de onderneming dan de bedrijfsleider. Wat hem bovendien zo uniek maakt, is dat hij doorheen de jaren in verschillende bedrijven geadviseerd heeft. Op die manier heeft hij ervaring en ideeën kunnen opdoen die in nieuwe opdrachten gebruikt kunnen worden. Eigen werknemers hebben die ervaring niet en zitten vaak te dicht op een probleem om een nieuwe oplossing te kunnen bedenken.

Klankbord en evaluatie

Een adviseur is de geknipte persoon om de gang van zaken in het bedrijf van tijd tot tijd te bespreken. Hij kan de zaken objectiever evalueren, aanbevelingen doen en feedback geven.

Geloofwaardigheid

De tussenkomst van de adviseur, die de nodige objectiviteit, kennis en ervaring in het bedrijf binnenbrengt, geeft bijkomende geloofwaardigheid aan de onderneming ten opzichte van buitenstaanders, zoals bijvoorbeeld financiële instellingen.

Hefboom tot verandering

De veranderingen die door de adviseur worden ingevoerd, hebben vaak een katalysatoreffect. Werken met nieuwe methodes binnen een bepaald domein, zal op zijn beurt veranderingen op andere domeinen met zich meebrengen.

Bemiddeling

Bij fusies, overnames of andere veranderingen in organisatiestructuren kunnen adviseurs als derde partij bemiddelend optreden en geschillen beslechten.

Toegang tot informatie

Zoals reeds eerder vermeld, heeft de adviseur toegang tot veel waardevolle informatie doordat hij in verschillende organisaties actief is; informatie die voor de bedrijfsleider ontoegankelijk is.

 

Waar kan je een externe adviseur vinden? Via de zoekmodule dienstverleners vind je geregistreerde dienstverleners voor de kmo-portefeuille.