De culturele en creatieve sectoren

In Vlaanderen worden de creatieve sectoren ingedeeld in twaalf sectoren: mode, muziek, design, architectuur, communicatie, pr & reclame, gedrukte media, beeldende kunst, games, nieuwe media, podiumkunsten, cultureel erfgoed & patrimonium, en de audiovisuele sector.

De culturele en creatieve sectoren zijn economisch belangrijk voor Vlaanderen: ze geven werk aan 121. 800 Vlamingen of 4,3% van de totale werkgelegenheid. Ze draaien een omzet van 23,9 miljard euro en realiseren een toegevoegde waarde van 7 miljard euro. Meer details kan je vinden op creatievesector.be.

Dit gaat echter allemaal niet vanzelf. Het talent is er, maar er zijn inspanningen nodig om de plaats van de Vlaamse Creatieve Industrieën in onze economie en samenleving te garanderen en te laten groeien.

Flanders DC, het aanspreekpunt voor iedereen in de creatieve sectoren.

Flanders DC werkt voor de hele creatieve sector: van architectuur over beeldende kunsten en audiovisuele sector naar (nieuwe) media en de reclame- en communicatiesector. Gezien de expertise die in het verleden werd opgebouwd, behoudt Flanders DC speciale aandacht voor mode en design. Met het nieuwe convenant komt daar ook gaming bij als sector met veel potentieel en Vlaamse knowhow.

Flanders DC streeft naar meer, sterker en toekomstgericht creatief ondernemerschap in Vlaanderen en dat doen ze door inspiratie, advies en instrumenten te bieden rond zakelijke en ondernemerschapsvaardigheden, internationalisering, nieuwe business modellen en methodieken. En ook via één-op-één matchmaking of netwerkevents om ondernemers en ondernemingen van binnen en buiten de creatieve economie met mekaar in contact te brengen en kruisbestuiving te realiseren. Zij zetten zowel in binnen- als buitenland acties op om ondernemingen uit de creatieve economie beter bekend te maken.

Kopiloot

Webtool Kopiloot: creatieve ondernemers worden gekoppeld aan experten die helemaal thuis zijn in de culturele en creatieve sectoren. Zij geven raad en advies, of tekenen zelfs voor een heel begeleidingstraject waarbij ze al doende hun kennis en expertise doorgeven.

Wil je graag een persoonlijk gesprek om te bekijken welke maatregelen interessant zijn voor je bedrijf of project? Contacteer ons dan op ons gratis nummer 0800 20 555 of via info@vlaio.be