Webinarreeks over de CO2-prestatieladder: CO2-managementssysteem en aanbestedingsinstrument

De CO2-prestatieladder is een certificeerbaar CO2 managementsysteem dat door bedrijven en overheden wordt gebruikt om hun broeikasgasemissies te beheren en te reduceren. De uiteindelijke doelstelling is zoveel mogelijk de klimaatimpact reduceren.

Organisaties die hiermee aan de slag gaan, zien terzelfdertijd terugverdieneffecten door lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst. Ze maken zichzelf klaar voor het Europa van de toekomst dat naar netto nul uitstoot gaat tegen ten laatste 2050.

Praktisch

Datum
Tijdstip
09.30 - 10.30 uur
09.30 - 10.30 uur
09.30 - 10.30 uur
09.30 - 10.30 uur
09.00 - 10.00 uur
09.30 - 10.30 uur
Locatie
Online

De CO2-prestatieladder wordt in Nederland al jaren veelvuldig gebruikt als aanbestedingsinstrument, waarbij bedrijven met een hoger niveau op de ladder een hoger gunningsvoordeel krijgen. Onder impuls van ADEB-VBA en CO2logic is de CO2-prestatieladder in 2019 in België geïntroduceerd. Elk gewest heeft zich geëngageerd om in een pilootfase de CO2-presatieladder met bijhorend gunningsvoordeel op te nemen in de bestekteksten van hun aanbestedingen. Er werden verschillende pilootprojecten geselecteerd, gespreid over de gewesten.

Deze webinarreeks is enerzijds bedoeld om ondernemingen en organisaties kennis te laten maken met de CO2-prestatieladder en een stand van zaken te geven over de implementatie in België. Anderzijds zullen er ook sessies georganiseerd worden rond enkele specifieke topics die regelmatig naar boven komen bij het gebruik en de implementatie van de ladder.

De webinars worden simultaan in het Nederlands en Frans (live vertaling) gegeven in Zoom. Deelname is gratis, maar inschrijven verplicht. Voor praktische en/of administratieve vragen over uw inschrijving kunt u contact opnemen met ester.bertrand@vcb.be.

Uiterste inschrijvingsdatum
Organisator
Vlaamse Confederatie Bouw i.s.m. Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad, Waalse Confederatie Bouw, CO2 Logic, ADEB-VBA, Renolution

Praktisch

Datum
Tijdstip
09.30 - 10.30 uur
09.30 - 10.30 uur
09.30 - 10.30 uur
09.30 - 10.30 uur
09.00 - 10.00 uur
09.30 - 10.30 uur
Locatie
Online