Voka Connect met Yves Leterme

Denk maar aan het beleid van Trump, de Brexit maar ook aan de regeringsvorming en de relance na corona. Kortom, hou u klaar voor een GPS voor een versneld veranderende wereld in deze bijzondere tijden.

Dit event is afgelopen

Items die aan bod komen:

  • De wereldwijde economische context en de vooruitzichten in de nasleep van de coronacrisis. Hoe verloopt het economisch herstel wereldwijd? Is dit vergelijkbaar met de crisissen in het verleden? Wanneer zal de wereldeconomie zich opnieuw op het niveau van voor de coronacrisis bevinden?
  • Zullen er verschuivingen optreden in de economische - en machtspositie tussen de sterke blokken in de wereld (China, VS,…)? Welke rol kunnen en moeten Europa en de EU hierin spelen? 
  • Wat is de impact voor onze West-Vlaamse kmo’s en voor onze export? Voor onze West-Vlaamse economie zal ook de uitkomst van de Brexit belangrijk zijn. Wat wordt verwacht als uitkomst en welke impact zal dit teweeg brengen? Hoe moet men hiermee omgaan en waar kunnen bedrijven op inzetten om terug te komen op de groeicijfers van voor de coronacrisis? Welke opportuniteiten en uitdagingen zijn er? 
  • Welk beleid wordt er best gevolgd door onze regeringen om onze bedrijven maximaal te ondersteunen richting een duurzame economische groei? Waar moet men op inzetten? Welke factoren zijn belangrijk om onze concurrentiepositie te versterken? Hoe zal in de toekomst onze hoge staatsschuld afgebouwd worden? 
  • Welke troeven en welke uitdagingen heeft West-Vlaanderen om aansluiting te vinden met internationale topregio’s (op vlak van infrastructuur, innovatie, menselijk kapitaal,…), vergeleken met andere internationale regio's? 

Programma

19.00 uur: Intro door Voka West-Vlaanderen
19.15 uur: Keynote Yves Leterme
20.00 uur: Q&A 
20.15 uur: Netwerkmoment in break-out rooms (optioneel)
20.45 uur: Voorzien einde

Uiterste inschrijvingsdatum
Deelnameprijs
Gratis
Organisator
Voka

Dit event is afgelopen