Terugblikken op 1 jaar clusterwerking

Op 15 maart faciliteert VLAIO een ervaringsuitwisseling tussen de medewerkers van de gesteunde speerpuntclusters en innovatieve bedrijfsnetwerken.

Dit event is afgelopen

Het clusterbeleid van de Vlaamse regering loopt ondertussen ruim twee jaar. In deze periode werden vijf speerpuntclusters en veertien innovatieve bedrijfsnetwerken erkend. De meeste van deze clusters zijn ondertussen 1 jaar effectief aan het werk. Tijdens het lerend netwerkmoment van 15 maart 2018 blikken we daarom even terug op 1 jaar clusterwerking, staan we even stil bij wat we met ons allen bereikt hebben en geven we elkaar inspiratie om de komende periode verder te gaan.

De sessie start met een globaal overzicht van 1 jaar clusterwerking, geïllustreerd aan de hand van enkele inspirerende voorbeelden. We kijken ook vooruit naar de belangrijkste nieuwigheden en plannen voor 2018. Vervolgens wordt ruim de tijd genomen om via intervisie in kleinere groepjes dieper in te gaan op wat elke cluster bereikt heeft, wat zijn successen zijn en waar het wat moeilijker loopt. Via een open gesprek hopen we van elkaar te leren en ervaringen uit te wisselen.

Het lerend netwerk voor clusterorganisaties is een organisatie van Agentschap Innoveren & Ondernemen en kadert in de ondersteunende rol van het agentschap voor clusterorganisaties. Via het lerend netwerk willen we de deelnemers inspireren, informeren en ondersteunen zodat ze zich verder kunnen professionaliseren en beter worden in wat ze nu al doen.

Deze sessie is specifiek gericht naar de clustermanagers en -medewerkers van de door VLAIO gesteunde innovatieve bedrijfsnetwerken en speerpuntclusters. 

Organisator
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Thema's

Dit event is afgelopen

Locatie

Adres

Virginie Lovelinggebouw (VAC Gent) Koningin Maria Hendrikaplein 70 9000 Gent