Online opleiding - Financieel management voor niet-financiëlen

De huidige coronacrisis toonde nog eens hoe belangrijk het is om als ondernemer of manager de financiële cijfers van uw onderneming in de vingers te hebben. Deze opleiding, bestaande uit twee delen, helpt u uw cijfers te analyseren en begrijpen en op basis hiervan de juiste beslissingen te maken over nieuwe businesscases.

Praktisch

Datum
Tijdstip
09.00 - 12.00 uur
09.00 - 12.00 uur
09.00 - 12.00 uur
09.00 - 12.00 uur
09.00 - 12.00 uur

Inhoud

 • Webinar 1 – vrijdag 18 september (van 9.00 tot 12.00 uur):
  • Balans:
   • Actief: vast en vlottend
   • Passief: eigen vermogen en schulden
  • Verschil tussen cash en winst:
   • Winst hebben en toch cashproblemen? Het kan. Wat doet u eraan?
  • Waar moet u op letten om cashproblemen te vermijden?
  • Wanneer is een balans gezond?
  • Voorbeelden van balansen.
 • Webinar 2 – dinsdag 22 september (van 9.00 tot 12.00 uur):
  • We maken een oefening waarin we een balans vanaf nul opbouwen:
   • De deelnemers krijgen geld van aandeelhouders, gaan lenen, aankopen, verkopen, personeel betalen,…
   • Op het einde van het boekjaar doen we de jaarafsluiting.
  • Resultatenrekening:
   • Brutomarge
   • EBITDA
   • EBIT
   • Afschrijvingen
  • Hoe de winstmarge verbeteren?
  • Verschillende cases.
 • Webinar 3 – vrijdag 25 september (van 9.00 tot 12.00 uur):
  • Cashflow:
   • Working capital
   • Verschillende soorten cashflow
   • Cashflow als terugbetalingscapaciteit:
  • Hoe berekent u hoeveel u kan lenen?
  • Verschillende cases
  • Manage uw kosten!
  • Vaste en variabele kosten
  • Directe en indirecte kosten
  • BOEB = Balans Op 1 Blad:
   • Hoe een BOEB-rapport lezen?
 • Oefeningen

Documentatie

Syllabus met kopies van de slides, extra notities, oefeningen en cases.
Boek - Finance is fun!
Overzichtskaart met de belangrijkste financiële indicatoren (handig voor in meetings).
De documentatie wordt geleverd vooraleer het webinar start.

DEEL 2: Businesscases - Hoe nieuwe ideeën financieel beoordelen?

U zit in het bedrijfsleven en u wil nieuwe ideeën of projecten niet meer enkel vanuit de buik beoordelen. Zeker in deze tijden van crisis wil u de financiële kant van nieuwe projecten goed in kaart brengen. Dit komt neer op het maken van een businesscase.

Wat?

Projecten kunnen groot of klein zijn. Een nieuwe medewerker aannemen is een project, een bedrijf overnemen is ook een project. Trainer Vera Smets toont u een 7-stappenplan om een businesscase te maken. Zo heeft u een leidraad om nieuwe projecten op een eenvoudige manier financieel te analyseren.

In 2 webinars van 2,5 uur (met 10 minuten pauze) leert u het 7-stappenplan begrijpen en toepassen.

De training is interactief en met veel oefeningen. Daarom werken we met kleine groepen van maximaal 10 deelnemers.

Inhoud

 • Webinar 1 – woensdag 18 november (van 9.00 tot 12.00 uur):
  • Wat is een project?
  • Relevante cashflows van een project:
   • Hoe bepalen?
   • Valkuilen
  • Oefening:
   • We maken samen een businesscase van een fictief project
  • Discounted cashflows:
   • Wat?
   • Hoe berekent u discounted cashflows?
 • Webinar 2 – dinsdag 24 november (van 9.00 tot 12.00 uur):
  • Hoe beoordeelt u een project?
  • We bekijken 3 methodes:
   • Pay back
   • NPV (Net Present Value)
   • IRR (Internal Rate of Return)
  • We berekenen de Pay Back, NPV en IRR van het fictieve project uit sessie 1.
  • We nemen Excel erbij en bekijken de formules
  • Overlopen 7-stappenplan:
   • Financiële stappen
   • Niet-financiële stappen
  • We passen het 7-stappenplan toe op het fictieve project.

Spreker

Vera Smets

Uiterste inschrijvingsdatum
Deelnameprijs
550
Organisator
Voka
Thema's

Praktisch

Datum
Tijdstip
09.00 - 12.00 uur
09.00 - 12.00 uur
09.00 - 12.00 uur
09.00 - 12.00 uur
09.00 - 12.00 uur