Mastercourse 'Data Innovation beyond the Hype' - module 'The art of feature engineering'

Doe meer en innoveer met uw beschikbare data! De mastercourse-cyclus licht de verschillende facetten van data-innovatie toe in een aantal modules: hierin komen zowel de data-science workflow algemeen aan bod, als specifieke thema's met een focus op industriële toepassingen van data science en artificiële intelligentie. Deze module behandelt 'feature engineering’, het proces dat data omvormt en enkel de meest relevante, onderscheidende eigenschappen bewaart. Misschien wel de belangrijkste stap in de data-science-workflow!

Praktisch

Datum
Tijdstip
09.30 - 12.00 uur
09.30 - 12.00 uur

The art of feature engineering

Om intelligente algoritmen in staat te stellen iets uit data te leren, moeten die data zo optimaal mogelijk worden voorgesteld. Het proces dat data omvormt en enkel de meest relevante, onderscheidende eigenschappen bewaart, wordt 'feature engineering' genoemd. Het is misschien wel de belangrijkste stap in de data-science-workflow. Deze module wil een overzicht geven van de meest gebruikte methodes, de vaakst voorkomende valkuilen voor verschillende soorten data (sensorgegevens, locatiegegevens ...) en probleemstellingen (voorspelling, profilering, ...).

De voertaal van deze module is Engels.

Data Innovation beyond the Hype

De online mastercourse 'Data Innovation beyond the Hype' van het Sirris Data and AI Competence Lab (EluciDATA Lab) biedt met zijn pragmatische en industriegerichte trainingsessies en webinars een antwoord op de nood van bedrijven om hun producten, diensten of technologie te innoveren op basis van het gebruik van data. Zo wordt het voor deze bedrijven bijvoorbeeld mogelijk nieuwe inzichten te verwerven uit experimentele data, producten en klanten te profileren, productieprocessen te optimaliseren, falen van machines te voorspellen en datagerichte start-ups op te richten. 

Uiterste inschrijvingsdatum
Deelnameprijs
€ 575
Organisator
Sirris
Thema's

Praktisch

Datum
Tijdstip
09.30 - 12.00 uur
09.30 - 12.00 uur