Hoe cyberveilig digitaal transformeren met uw kmo?

Wil je de interne processen efficiënter en digitaal organiseren? Of jouw medewerkers en klanten beter servicen door online tools te gebruiken en de manuele handelingen te verminderen? Wil je een wendbare organisatie worden, klaar voor de toekomst?

Praktisch

Datum
Tijdstip
15.00 - 18.00 uur
Locatie

Voka - Kamer van Koophandel Limburg Gouverneur Roppesingel 51 3500 Hasselt

In dit traject ga je concreet aan de slag met de digitale strategie van jouw onderneming door de interne efficiëntie te verbeteren (4 sessies), de interne en externe communicatie (naar de eigen medewerkers, klanten en leveranciers) te optimaliseren (2 sessies) en jouw digitale strategie uit te tekenen in een actieplan (2 sessies en 2 coachings). 

Programma 

Er zijn 8 gezamenlijke sessies in dit traject en er worden ook 2 individuele coaching sessies voorzien.

Het traject start met het uittekenen van de hoekstenen van een digitale strategie, in sessie 1 krijg je inzicht in digitale business modellen en evoluties. In sessie 2 tot 5 wordt ingezoomd op het digitaliseren van verschillende interne domeinen, de infrastructuur wordt onder de loep genomen aan de hand van de volgende vier bouwstenen: het automatiseren van administratieve processen, cybersecurity, GDPR en rapportering.

Vervolgens wordt er gefocust op de digitale transformatie m.b.t. klanten en leveranciers: in sessie 6 is er aandacht voor het digitaliseren van de diverse interactiekanalen die je als onderneming met klanten en leveranciers hebt.

In sessie 7 focussen we op het veranderingstraject: hoe neem je mensen mee in een traject van digitale transformatie? Tot slot wordt in sessie 8 per bedrijf een actieplan opgemaakt en voorgesteld dat er toe moet leiden de nieuwe inzichten in de praktijk te gaan hanteren.

Wat zal je bereiken met dit traject? 

  • De diverse toepassingsgebieden van digitalisering en de toegevoegde waarde om er mee aan de slag te gaan wordt duidelijk
  • De digitalisatie kadert in een breed gedragen strategie van jouw onderneming 
  • Je realiseert efficiëntere processen, betere performantie en sterkere interactie met klanten 
Uiterste inschrijvingsdatum
Deelnameprijs
€ 1000
Organisator
Voka i.s.m. Deloitte

Praktisch

Datum
Tijdstip
15.00 - 18.00 uur
Locatie

Voka - Kamer van Koophandel Limburg Gouverneur Roppesingel 51 3500 Hasselt

Locatie

Adres

Voka - Kamer van Koophandel Limburg Gouverneur Roppesingel 51 3500 Hasselt