EYnovation™ Workshop: Setting up a Co-Founders agreement

Vaak falen startups omdat er bij aanvang geen goede afspraken worden gemaakt. Bij het opstarten van een bedrijf wordt vaak niet stilgestaan bij belangrijke elementen die op korte of langere termijn een belangrijke impact kunnen hebben op het succes of zelfs het voortbestaan van de startup.

Dit event is afgelopen

Hoe regelen we een eventuele (toekomstige) overdracht van aandelen? Quid zeggenschap over de vennootschap? Mag elke aandeelhouder een bestuurder aanduiden? Hoe organiseren we het bestuur van de vennootschap? Wat indien iemand van de oprichters wil uittreden? Tegen welke prijs moet dit gebeuren? Is er een dividendpolitiek? Hoe worden derden uitgesloten van (of toegelaten tot) het aandeelhouderschap?
Welke spelregels hanteren we na toetreding van een investeerder? Staan we open voor externe bestuurders? Hoe lossen we een conflict op?

Wees goed voorbereid op latere uitdagingen en mogelijke discussies! 

Door over belangrijke vragen reeds bij aanvang van de startup in alle openheid met elkaar te praten en de gemaakte afspraken vast te leggen in een startercharter en aandeelhoudersovereenkomst, wordt de kans op succes op lange termijn groter!

Startercharter? Aandeelhoudersovereenkomst? Een startercharter wordt opgemaakt tussen de aandeelhouders, waarbij afspraken worden gemaakt over onderwerpen zoals de organisatie van het aandeelhouderschap, de mogelijkheid tot het instappen van vreemd kapitaal en de vergoeding van de eigenaars. Bepaalde afspraken worden vervolgens opgenomen in een juridisch afdwingbaar document, een aandeelhoudersovereenkomst.

Workshop by Bert Strijckers (Manager - Private Client Services) & Michaël Pollet (Lawyer - EY Law)

Tijdens deze workshop wordt ingegaan op de voordelen en de proceduretot de opmaak van een startercharter en bijhorende aandeelhoudersovereenkomst.

Naast een toelichting van de voornaamste kenmerken voorzien we ook een interactief gedeelte waarbij wordt bepaald welke vragen voor jouw startup van belang zijn.

Uiterste inschrijvingsdatum
Organisator
EY

Dit event is afgelopen

Locatie

Adres

Corda Campus - Gebouw 1 - Verdieping 1 - Zaal 5 Kempische steenweg 293 3500 Hasselt