Digitaal transformeren voor kmo's

Tijdens 8 interactieve sessies komen verschillende onderwerpen aan bod die je in staat moeten stellen om the next steps te zetten op vlak van digitalisering.

Wil je de interne processen efficiënter en digitaal organiseren? Of jouw medewerkers en klanten beter servicen door online tools te gebruiken en de manuele handelingen te verminderen? Wil je een wendbare organisatie worden, klaar voor de toekomst?

In dit traject ga je concreet aan de slag met de digitale strategie van jouw onderneming door de interne efficiëntie te verbeteren (4 sessies), de interne en externe communicatie (naar de eigen medewerkers, klanten en leveranciers) te optimaliseren (2 sessies) en jouw digitale strategie uit te tekenen in een actieplan (2 sessies en 2 coachings).
Digitaal transformeren voor KMO's

Praktisch

Datum
Tijdstip
15.00 - 18.00 uur
15.00 - 18.00 uur
15.00 - 18.00 uur
15.00 - 18.00 uur
15.00 - 18.00 uur
15.00 - 18.00 uur
15.00 - 18.00 uur
15.00 - 18.00 uur

Programma 

Er zijn 8 gezamenlijke sessies in dit traject en er worden ook 2 individuele coaching sessies voorzien.

Het traject start met het uittekenen van de hoekstenen van een digitale strategie, in sessie 1 krijg je inzicht in digitale business modellen en evoluties. In sessie 2 tot 5 wordt ingezoomd op het digitaliseren van verschillende interne domeinen, de infrastructuur wordt onder de loep genomen aan de hand van de volgende vier bouwstenen: het automatiseren van administratieve processen, cybersecurity, GDPR en rapportering.
Vervolgens wordt er gefocust op de digitale transformatie m.b.t. klanten en leveranciers: in sessie 6 is er aandacht voor het digitaliseren van de diverse interactiekanalen die je als onderneming met klanten en leveranciers hebt.
In sessie 7 focussen we op het veranderingstraject: hoe neem je mensen mee in een traject van digitale transformatie? Tot slot wordt in sessie 8 per bedrijf een actieplan opgemaakt en voorgesteld dat er toe moet leiden de nieuwe inzichten in de praktijk te gaan hanteren.

Wat zal je bereiken met dit traject? 

De diverse toepassingsgebieden van digitalisering en de toegevoegde waarde om er mee aan de slag te gaan wordt duidelijk
De digitalisatie kadert in een breed gedragen strategie van jouw onderneming 
Je realiseert efficiëntere processen, betere performantie en sterkere interactie met klanten 

Bekijk hieronder het programma

Voorbereiding: Digitale Quick Scan:

Vul vooraf de gratis de digitale quick scan in die Voka en Deloitte Private samen ontwikkeld hebben.
Ontdek hoe ver staat jouw bedrijf staat op het vlak van digitale ontwikkeling. 
Vergelijk je score ten opzichte van sectorgenoten en andere relevante kmo's.
Ontvang concrete tips om de digitale competitiviteit van je bedrijf te versterken.
Krijg advies op maat via een persoonlijk opvolggesprek.
Start de digitale quick scan!

Strategie: sessie 1

Sessie 1: Digitale strategie 
Beschrijven van de onderdelen van een digitale strategie, inclusief een strategie mbt cybersecurity
Methodiek voor het opstellen van een digitale strategie voor de onderneming
Cases bespreken van digitale business modellen en evoluties
Infrastructuur: sessie 2 tot 5

Automatiseren van administratieve processen    
inzicht in de belangrijkste processen (bestelling tot betaling en aankoop tot betaling)
overzicht van tools voor het digitaliseren van deze processe
rekening houden met cybersecurity om de administratieve processen ook veilig te laten verlopen, een aantal tips & tricks
    
Inleiding tot cybersecurity
basis begrippen rond cybersecurity
toelichting cyber security maturity framework
    
Inleiding tot GDPR  
inleiding tot datastructuren (en de cyber beveiliging ervan)
kernbegrippen binnen de GDPR wetgeving
hoe kan ik mijn bedrijf voorbereiden op GDPR
    
Versterken van rapportering door dashboards    
basisbegrippen rond data structuren
bepalen van KPI structuren
inleiding tot het opstellen van dashboards
belangrijke concepten om de dashboards op een cyber veilige manier ook extern bereikbaar te maken


Klanten en leveranciers: sessie 6
Sessie 6: Digitale marketing en klanten interacties     
bepalen van digitale persona's
uitwerken van een digitale customer journey met de verschillende digitale touchpoints
versterken van de digitale opvolging via CRM
overzicht van de belangrijkste cyber risico's met het extern connecteren met klanten en leveranciers

Organisatie: sessie 7

Sessie 7: Digitale organisatie   
hoe omgaan met veranderingen binnen de HR organisatie
digitaal leiderschap, hoe neem je mensen mee in digitale transformatie 
hoe kan je de organisatie beter voorbereiden inzake cyber risico's, maw inzetten op opleiding en bewustwording van de mogelijke gevaren inzake cyber
Actieplan: sessie 8

Sessie 8: Digitaal actieplan    
Groepsleren door de voorstelling van het digitaal actieplan van de verschillende deelnemers. M.a.w. wat hebben we als bedrijf geleerd en wat gaan we concreet toepassen. Daarbij ook een specifieke aandacht aan het actieplan inzake cyberbeveiliging voor de verschillende onderdelen van de digitale organisatie

Coaching

Elk bedrijf heeft recht op 2 individuele coachingsessies 
Coaching 1 wordt voorzien tussen juni en augustus 2021 
coaching 2 wordt voorzien tussen november en december 202
Coaching
Elk bedrijf heeft recht op 2 individuele coachingsessies. Tijdens de individuele sessies zullen experten van Voka en Deloitte de ondernemer coachen bij het in detail uitwerken van een businesscase en actieplan. Tijdens deze sessies worden de specifieke struikelblokken voor de adoptie met de deelnemer besproken en afgestemd hoe deze kunnen weggewerkt worden. 

Tijdens de eerste coaching stemmen we af of er een goed begrip is van de technologie, of de kennisoverdracht in groep volstaat en bepalen we samen mogelijke acties voor de deelnemers. 
Tijdens de tweede coaching gaan we na of de input van de groepssessies volstond om verdere stappen te zetten en of de deelnemer al acties uit het eerste gesprek heeft uitgevoerd, welke struikelblokken hij / zij tegenkwam en wat er nodig is om effectief over te gaan tot implementatie van de aangeleerde methodieken, zodat dit kan toegepast worden op de businesscase.

Doelgroep

Bedrijfsleiders, managers en digitaal georiënteerde medewerkers 

Sprekers 

Sprekers: Ulrike Debels en Bruno Peelaers - Directors, Strategy & Performance

Ulrike Debels heeft reeds meer dan 15 jaar ervaring met het begeleiden van KMO's in hun digitalisering en het verhogen van de inzichten in de bedrijfsprocessen. Daarbij helpt ze organisaties om de bedrijfsprocessen te versterken, beter te ondersteunen met tools, alsook om het inzicht in de performantie te versterken. Deze ruime ervaring in verschillende sectoren zal bijdragen tot 8 hands-on sessie waar we samen met de ondernemer aan de slag gaan.

Data

8 collectieve sessies, telkens op donderdag van 15.00 tot 18.00 uur
2 individuele coachingsessies 

Sessie 1: donderdag 6 mei 2021
Sessie 2: donderdag 27 mei 2021
Sessie 3: donderdag 17 juni 2021
Individuele coaching
Sessie 4: donderdag 16 september 2021
Sessie 5: donderdag 7 oktober 2021
Sessie 6: donderdag 28 oktober 2021
Individuele coaching
Sessie 7: donderdag 25 november 2021
Sessie 8: donderdag 16 december 2021

Informatie en inschrijven 

Inschrijven kan via de knop rechts op de pagina (of helemaal onderaan indien je de mobiele website raadpleegt). 

We starten dit opleidingstraject online. Je ontvangt kort voor de start van de sessies een link waarmee  je live kan volgen.
We hopen enkele sessies fysiek te laten doorgaan, afhankelijk van de omstandigheden.

Ontvang je graag meer informatie? Neem gerust contact op met Helena.

Deelnameprijs
€ 1000 (excl. btw)
Organisator
Voka

Praktisch

Datum
Tijdstip
15.00 - 18.00 uur
15.00 - 18.00 uur
15.00 - 18.00 uur
15.00 - 18.00 uur
15.00 - 18.00 uur
15.00 - 18.00 uur
15.00 - 18.00 uur
15.00 - 18.00 uur