Cyberveiligheid & privacy als verkoopargument in Health-Tech

Health-tech-bedrijven kunnen verwachten dat de eisen voor cyberveiligheid en privacy in de toekomst snel zullen toenemen, aangezien de medische sector in het algemeen een bevoorrecht doelwit van criminele organisaties aan het worden is. Net daarom wijden Agoria en Sirris tijdens de zomermaanden een aantal microlessen aan dit onderwerp.

Dit event is afgelopen

De technologie heeft een ingrijpende impact gehad op de praktijk van de moderne geneeskunde. Digitalisering is vandaag alomtegenwoordig: van de volgende generatie van diagnostische oplossingen tot platforms voor e-gezondheid, digitale instrumentatie en zelfs implanteerbare technologie. En met deze toename van de digitalisering is ook het dreigingsoppervlak aanzienlijk toegenomen. In hun pogingen om medische actoren zoals ziekenhuizen, farmaceuticabedrijven, artsen en zelfs patiënten op te lichten, maken cybercriminelen actief gebruik van de kwetsbaarheden in digitale diensten.

Deze gevaarlijke trend heeft de aandacht getrokken van grote ondernemingen, overheden en ziekenhuizen, met een groter toezicht op hun leveranciersbeheer tot gevolg. Voor hen is het van kapitaal belang om de risico's van hun derde-verkopers te beheren en te beperken, en tegelijk gebruik te maken van deze innovatieve health-tech-oplossingen. Het zal dan ook niemand verbazen dat bedrijven die health-tech-oplossingen verkopen, te maken krijgen met uitgebreide vragenlijsten en evaluaties omtrent veiligheid en privacy vóór langverwachte en zwaar onderhandelde verkoopovereenkomsten kunnen worden toegekend.

Health-tech-bedrijven kunnen dus verwachten dat de eisen voor cyberveiligheid en privacy in de toekomst snel zullen toenemen, aangezien de medische sector in het algemeen een bevoorrecht doelwit van criminele organisaties aan het worden is. Net daarom hebben Agoria en Sirris besloten om tijdens de zomermaanden een aantal microlessen aan dit thema te wijden, en er in september ook een deep dive-sessie over te organiseren. Met deze strengere controles zijn cyberbeveiliging en privacy immers verkoopargumenten geworden voor health-tech-bedrijven; bieden ze deze diensten niet aan, dan zullen ze het moeilijk hebben om hun toekomstige groei te realiseren.

Online Zoom-sessies (in het Engels)

Common misconceptions on privacy and threat modelling
Spreker: Kim Wuyts, KU Leuven
Datum: Dinsdag, 27 juli van 11:45 tot 12:30

Kim Wuyts is postdoctoraal onderzoeker aan het Departement Computerwetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven, en lid van de taskforce Security: Development processes and Middleware van de DistriNet Research Group. Zij zal ingaan op de methoden die kunnen worden gehanteerd om privacy al in een vroeg stadium in het ontwikkelingsproces te integreren.

From law to practice: privacy by design in health tech
Spreker: Bart van Buitenen, Cranium
Datum: Dinsdag, 3 augustus van 11:45 tot 12:30

Bart van Buitenen is trainer bij het Data Protection Institute, DPO bij Sentiance, directeur voor het expertisecentrum Privacy en Security bij Cranium, en runt ook de ‘dasprive’ podcast. Hij zal zeer praktijkgericht tewerk gaan en kijken naar de evoluties in de wetgeving en naar de manier waarop men daarmee in de praktijk moet omgaan in een health-tech-omgeving.

Operationalising Cybersecurity in a health-tech environment
Spreker: Cédric Bassem, NVISO
Datum:  Dinsdag, 10 augustus van 11:45 tot 12:30

Cédric is manager IoT-beveiliging bij NVISO, heeft heel wat ervaring in health-tech-veiligheid en draagt actief bij tot de OWASP IoT Security Verification Standard-ISVS. Hij zal cyberveiligheid in health-tech-vanuit een operationeel oogpunt benaderen.

Uiterste inschrijvingsdatum
Deelnameprijs
deelname is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk
Organisator
Sirris i.s.m. Agoria

Dit event is afgelopen