Bestaat er nog een bankgeheim?

Het Centrale aanspreekpunt (CAP) werd door de wet van 8 juli 2018 houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest (Belgisch Staatsblad van 16 juli 2018) grondig herzien. Deze hervorming – die enigszins ongemerkt werd doorgevoerd – legt het bankgeheim, of althans wat er nog van overbleef, nog meer aan banden.Sinds de hervorming is het Centrale aanspreekpunt (CAP) – dat voortaan het Centrale aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten wordt genoemd – een dynamische databank die als performante tool gebruikt kan worden, met name in de strijd tegen het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en zware criminaliteit, alsook tegen belastingfraude. Er worden met andere woorden ruimere doelstellingen mee nagestreefd die buiten de fiscale sfeer liggen.

Dit event is afgelopen

Wie moet deze informatie aangeven? Welke informatie wordt aangegeven? Wie heeft toegang tot het Centrale aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten? Wat zijn de mogelijke gevolgen van deze bekendmaking? Dit en nog veel meer zal uiteengezet worden tijdens het seminarie.

Deze opleiding is erkend door het ITAA: E0075/2020-10 (erkenning: KVABB)

Uiterste inschrijvingsdatum
Deelnameprijs
€ 75 incl. btw
Organisator
Zeker van je zaak i.s.m. NSZ en KVABB

Dit event is afgelopen