Manuele aanvraag Vlaams Beschermingsmechanisme 5 - vakantieparken en campings

Uitzonderingsprocedure manuele aanvraag Vlaams beschermingsmechanisme 5 voor boekhouders. Vul onderstaand formulier in. 

Dit formulier is bestemd voor vakantieparken, bungalowparken en campings die ten gevolge van de coronavirusmaatregelen verplicht gesloten waren van 1 februari 2021 tot en met 7 februari 2021 en voor de toeleveranciers van deze ondernemingen die hierdoor een omzetdaling van minstens 60% hebben in deze periode, vergeleken met de referentieperiode 2020.

Situatie onderneming
Duid aan dat de onderneming verplicht was om te sluiten ten gevolge van de coronavirusmaatregelen of een toeleverancier van een verplicht gesloten sector is.
De onderneming was in de periode 1 februari 2021 tot en met 7 februari 2021:
Activiteit van verplicht gesloten sector
Bevestig dat de onderneming tot de verplicht gesloten sector van vakantieparken, bungalowparken en campings behoort of hoofdzakelijk toeleverancier is aan vakantieparken, bungalowparken en campings.
Gegevens boekhouder
Naam contactpersoon
Gegevens onderneming
Naam contactpersoon
De ondernemer
De ondernemer
Indien keuze twee: de ondernemer oefent een zelfstandige activiteit uit
De periode van omzetdaling
Selecteer hieronder de periode (binnen de looptijd van deze maatregel) waarvoor u steun wenst aan te vragen:
Omzet referentieperiode
Geef de omzet (zonder btw) van de periode in 2020 (=referentieperiode) die overeenkomt met de hierboven gekozen periode. De subsidie wordt berekend op basis van dit bedrag.
Ik bevestig dat
de onderneming door de coronavirusmaatregelen in de gekozen periode een omzetdaling had van minstens 60% in vergelijking met de referentieperiode in 2020.
Tewerkstelling
Selecteer hoeveel werknemers de onderneming volgens de RSZ tewerkstelt:
Geregistreerd kassasysteem
Is het voor de ondernemer verplicht om een geregistreerd kassasysteem (witte kassa) te hebben?
Verklaring op eer
Elke valse verklaring is een inbreuk tegen de wetgeving en wordt gesanctioneerd.
Ik verklaar op eer dat