Manuele aanvraag Vlaams Beschermingsmechanisme 5 - niet verplicht gesloten sector

Uitzonderingsprocedure manuele aanvraag Vlaams beschermingsmechanisme 5 voor boekhouders. Vul onderstaand formulier in. 

Dit formulier is bestemd voor ondernemingen die ten gevolge van de coronavirusmaatregelen een omzetdaling hebben van minstens 60% in de periode 01 februari 2021 tot en met 28 februari 2021 in vergelijking met de referentieperiode 2020 en niet tot een verplicht gesloten sector behoren.

Situatie onderneming
Duid aan dat de onderneming niet verplicht was om te sluiten ten gevolge van de coronavirusmaatregelen.
Gegevens boekhouder
Naam contactpersoon
Gegevens onderneming
Naam contactpersoon
De ondernemer
De ondernemer
Indien keuze twee: de ondernemer oefent een zelfstandige activiteit uit
De periode van omzetdaling
Selecteer hieronder de periode (binnen de looptijd van deze maatregel) waarvoor u steun wenst aan te vragen:
Omzet referentieperiode
Geef de omzet (zonder btw) van de periode in 2020 (=referentieperiode) die overeenkomt met de hierboven gekozen periode. De subsidie wordt berekend op basis van dit bedrag.
Ik bevestig dat
de onderneming door de coronavirusmaatregelen in de gekozen periode een omzetdaling had van minstens 60% in vergelijking met de referentieperiode in 2020.
Tewerkstelling
Selecteer hoeveel werknemers de onderneming volgens de RSZ tewerkstelt:
Geregistreerd kassasysteem
Is het voor de ondernemer verplicht om een geregistreerd kassasysteem (witte kassa) te hebben?
Verklaring op eer
Elke valse verklaring is een inbreuk tegen de wetgeving en wordt gesanctioneerd.
Ik verklaar op eer dat