Aanvraag voorschot Vlaams Beschermingsmechanisme

Indien jouw onderneming verplicht werd te sluiten ingevolge de coronamaatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 29 juli en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid zoals de beslissingen van de gouverneur van Antwerpen, kan je een voorschot van € 2.000 aanvragen.

Gegevens onderneming
Contactpersoon
Contactpersoon
Omzetdaling
Verplichte sluiting
Verklaring op eer
  • De gegevens in deze steunaanvraag zijn naar waarheid, correct en volledig ingevuld.
  • Mijn onderneming is geen holding, managementvennootschap of patrimoniumvennootschap zoals wordt toegelicht op de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.
  • Aan mijn onderneming werd geen achtergestelde lening door PMV verleend .
  • Het de-minimisplafond voor de onderneming wordt niet overschreden. Dit wil zeggen dat de onderneming niet meer dan 200.000 euro overheidssubsidies (de-minimissteun) heeft ontvangen over de laatste 3 belastingjaren (huidige lopende jaar en twee voorafgaande belastingjaren).
  • Mijn onderneming geeft toestemming aan Agentschap Innoveren & Ondernemen om elk nazicht, elk onderzoek of elke controle te doen die noodzakelijk is voor de beoordeling van de ingediende subsidieaanvraag en zal hiervoor alle nodige inlichtingen verschaffen.
  • Mijn onderneming zal de subsidie terugbetalen aan Agentschap Innoveren & Ondernemen als bij controle wordt vastgesteld dat deze subsidie ten onrechte werd ontvangen.