Vrijstellingen

Volgende ondernemingen moet de basiskennis bedrijfsbeheer niet bewijzen:

 • de onderneming die geen kleine of middelgrote onderneming is in de zin van de kmo-programmawet van 10/02/1998,
 • de onderneming die geen handels- of ambachtsactiviteiten uitoefent,
 • de onderneming die een dienstverlenend intellectueel beroep uitoefent gereglementeerd door de kaderwet van 1 maart 1976 (bvb. de accountant, de vastgoedmakelaar, de fiscaal expert),
 • de onderneming die een activiteit uitoefent met eigen voorwaarden op het vlak van de basiskennis bedrijfsbeheer (bvb. de vervoerder van personen of goederen moet de basiskennis bedrijfsbeheer niet afzonderlijk bewijzen; dit zit namelijk vervat in het getuigschrift van vakbekwaamheid),
 • de onderneming voor directe verkoop,
 • de onderneming die als handels- of ambachtsonderneming was ingeschreven in de KBO op 1/1/1999,
 • de overnemer van een bestaande zaak (gedurende één jaar),
 • de overlevende echtgenoot van een overleden ondernemingshoofd,
 • de overlevende wettelijke samenwonende van een overleden ondernemingshoofd,
 • de overlevende partner van een overleden ondernemingshoofd die minstens zes maanden samenwoonde met dat overleden ondernemingshoofd,
 • de kinderen van het overleden ondernemingshoofd gedurende een periode van drie jaar,

Ingeval van een vennootschap en voor zover hij/zij benoemd is tot verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur:

 • de overlevende echtgenoot van de overleden verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur,
 • de overlevende wettelijk samenwonende van de overleden verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur,
 • of de overlevende partner van de overleden verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur voor zover hij er sinds minstens zes maanden mee samenwoonde.

Je kan (tijdelijk of definitief) vrijgesteld worden van het bewijzen van je ondernemersvaardigheden (basiskennis bedrijfsbeheer of beroepsbekwaamheid). Dit kan voorkomen bij:

 • overname van een bestaande onderneming (max. 1 jaar)
 • voortzetting van de onderneming door de overlevende echtgenoot, partner of (klein)kind van het ondernemingshoofd

Bij vragen contacteer een ondernemingsloket.