Ondersteuning vanuit je eigen instelling hoger onderwijs

Of je nu een vaag idee hebt, of al concreter weet wat je wil doen… Bij heel wat instellingen kan je terecht voor ondersteuning en initiatieven om je ondernemende ideeën te ontwikkelen: 

  • Je vindt er een klankbord voor je ideeën en kan er feedback krijgen
  • Je kan er hulp en ondersteuning vinden bij de verdere uitwerking van je idee of plan
  • Je vindt er de weg naar de juiste mensen voor juridisch, fiscaal of ander advies
  • Je hoort er handige tips van ervaren ondernemers
  • Je kan er coaching krijgen
  • Je kan gebruik maken van werkruimtes
  • Je kan er terecht als je nog teamgenoten zoekt voor jouw onderneming
  • Je kan ervaringen uitwisselen met andere ondernemende studenten of jonge ondernemers

Het ondersteuningsaanbod kan sterk verschillen. Bevraag bij je eigen instelling waarvoor je er terecht kan:

Intern statuut voor student-ondernemers

Heel wat hoger onderwijsinstellingen bieden onder bepaalde voorwaarden faciliteiten voor student-ondernemers die hun studie wensen te combineren met ondernemerschap. Als ondernemende student kan je zo je studieverplichtingen beter afstemmen op je zelfstandige activiteit (bv. door het verplaatsen van examens of stages, vervangopdrachten voor permanente evaluaties, …).

Verwar dit intern statuut student-ondernemer niet met het statuut student-zelfstandige.

Vraag zeker na bij je eigen instelling welke ondersteuning mogelijk is en tegen welke voorwaarden! Hieronder vind je per instelling de link naar meer info over de faciliteiten die je als student-ondernemer kan genieten.

Hogescholen

Universiteiten