Afbeelding nog te vervangen.

Aandachtspunten voor je opstart

Bedrijfslocatie

Voor heel wat activiteiten is de locatie een belangrijke factor voor het slagen van je onderneming. Bevindt je doelgroep zich in de omgeving? Hoe is de concurrentie vertegenwoordigd? Heeft de locatie de juiste uitstraling? Je kan ook niet zomaar op eender welke plaats een zelfstandige activiteit opstarten.

Je neemt dan ook best je tijd om op zoek te gaan naar een geschikte locatie. Er bestaan naast het klassieke immobiliën aanbod ook andere kanalen om je daarbij te helpen. Ondernemende jongeren kunnen soms ook terecht in hun eigen onderwijsinstelling, jeugdhuis, stad of gemeente. Bevraag de mogelijkheden.

Meer informatie hierover hebben we verzameld onder het thema bedrijfshuisvesting: