bijna lege horecazaak- foto van nathandumlao, unsplash

Versteviging van de bedrijfsvoering

Steunmogelijkheden bij de heroriëntering van je businessplan

Om de zelfstandigen en ondernemingen te ondersteunen bij een heroriëntering voorziet de Vlaamse overheid verschillende subsidies. Wij zetten hieronder de interessantste subsidies voor innovatieve, ambitieuze kmo’s op een rijtje. Voor een volledig overzicht van alle steunmogelijkheden consulteer je best de subsidiedatabank.

Professionaliseren met de kmo-portefeuille

Wil je de kwaliteit van je bedrijfsvoering verbeteren? Om jou te ondersteunen bij het inwinnen van expertise en kennis, kan je jaarlijks een subsidie krijgen via de kmo-portefeuille. Ook online opleidingen komen in aanmerking. Zo kan je terecht bij de geregistreerde dienstverleners van de kmo-portefeuille – en dat zijn er heel wat – om je te helpen met veiligheid, hygiëne en welzijn op het werk, werken met digitale tools, werken of leiding geven op afstand en zoveel meer. Denk maar aan het opstellen van een risicoanalyse, of het inschakelen van externe preventieadviseurs. Hier vind je alle informatie over de kmo-portefeuille.

 

Kmo-portefeuille voor marktanalyse

Je marktsituatie is gewijzigd en je klanten zijn veranderd. Wil je hier op inspelen? Nagaan of je met jouw product of dienst een nieuwe markt kan aanboren? Dan kan je aankloppen bij een geregistreerde dienstverlener voor de kmo-portefeuille om een marktanalyse uit te voeren. Check bijvoorbeeld de wijziging van je value proposition in je business model canvas.

 

Werkbaarheidscheques

Met de werkbaarheidscheque kunnen ondernemingen en organisaties uit de social profitsector steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen. Hierbij moet telkens aandacht gaan naar het psychosociaal welbevinden van de medewerkers. Hier vind je meer informatie over werkbaarheidscheques.

Telewerken was voor veel bedrijven en organisaties de oplossing om werknemers veilig aan de slag te houden tijdens de coronacrisis. In de toekomst moet telewerken een blijver worden. Daarom werd beslist door de Vlaamse overheid om de werkbaarheidscheques nu ook in te zetten voor het uitwerken van je telewerkpolicy. Hier vind je meer informatie over werkbaar werk en telewerken.

Pivoteren en heroriënteren met de kmo-groeisubsidie

Met de kmo-groeisubsidie wil VLAIO de strategische kennis subsidiëren die jouw bedrijf nodig heeft om een groeitraject te realiseren door internationaliseren, digitaliseren, innoveren of duurzaam en circulair ondernemen. De kmo-groeisubsidie kan ook ingezet worden om nieuwe kennis in te winnen naar aanleiding van een heroriëntering, voor zover dit leidt tot een groeitraject dat past binnen één van de thema’s van de oproep. Hier vind je alle info over de kmo-groeisubsidie.

Steun voor innovatie

Ontwikkelingsprojecten

Je kan als ondernemer, actief in het Vlaamse Gewest, bij VLAIO subsidies krijgen voor innovatie via een ontwikkelingsproject. Deze steun is bedoeld voor vernieuwende ideeën – denk aan een nieuw of verbeterd product, proces of dienst – die de onderneming kunnen veranderen en versterken op korte termijn. Ook de ontwikkeling van een pilootinstallatie of demonstrator komt in aanmerking. De uitdagende economische omstandigheden kunnen hét uitgelezen moment zijn om een idee voor een nieuw product, een unieke service of een ingrijpende procesverbetering vast te pakken. Ga ermee aan de slag en ontdek hier wat een VLAIO-ontwikkelingsproject voor jouw bedrijf kan betekenen.

Onderzoeksprojecten

Voor de uitvoering van bepaalde onderzoeksprojecten kan je in het Vlaamse Gewest bij VLAIO een subsidie bekomen van 25% tot 60% (minimale steun van € 100.000) in de vorm van een onderzoeksproject. Deze projecten bestaan in hoofdzaak uit activiteiten waarbij op een kritische en systematische manier nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden worden opgebouwd en die op lange termijn de basis vormt voor veranderingen binnen de onderneming. Verdiep je hier verder in onderzoeksprojecten. 

Steun voor artificiële intelligentie

VLAIO heeft van de Vlaamse overheid extra subsidiemiddelen ter beschikking gekregen om kmo’s te helpen hun digitale toekomst uit te tekenen, en meer concreet, hen te begeleiden bij projecten met artificiële intelligentie. Ben je een kmo met een idee voor een AI-project? Weet je minstens welke data je nodig hebt? En heb je er ook toegang toe, of kan je ze verkrijgen? Dan wijzen de VLAIO adviseurs je graag de weg naar relevante AI-knowhow in Vlaanderen en mogelijk ook naar subsidies vanuit het Vlaams Beleidsprogramma. Lees hier hoe VLAIO de AI-plannen van jouw kmo ondersteunt. 

Speerpuntclusters

Binnen 7 domeinen zet Vlaanderen in op een sterke samenwerking tussen ondernemingen, kennisinstellingen en overheid. Doel is een ambitieuze lange termijnstrategie en een competitiviteitsprogramma te ontwikkelen en uit te voeren. Speerpuntclusters organiseren daartoe oproepen voor samenwerkingsprojecten. Een overzicht van de verschillende speerpuntclusters vind je hier.

Europese Innovatiemogelijkheden

Horizon Europe

Horizon Europe is het Europese programma voor de financiering van onderzoek en innovatie voor de periode 2021-2027. Afhankelijk van de doelstelling kunnen zowel individuen, ondernemingen, universiteiten, onderzoeksinstellingen als organisaties voor technologieverspreiding deelnemen. Het subsidiepercentage bedraagt 70% of 100% van de toegestane kosten. Voor extra informatie en begeleiding bij het indienen van een projectvoorstel kan je terecht bij NCP Flanders. Zij hebben ook een specifieke website voor de Europese programma's: www.ncpflanders.be.

Internationaliseren

Internationaal ondernemen kán jouw bedrijf nieuwe kansen bieden. Door te internationaliseren kan je jouw risico’s beter spreiden en inspelen op kansen wereldwijd. Je kan je bij Flanders Investment & Trade (FIT) een subsidie aanvragen voor 5 types projecten om jouw bedrijfshorizon te verruimen: 

 

Meer steun? Duik in de subsidiedatabank!

Een up-to-date overzicht van alle steunmogelijkheden van verschillende overheden en instanties vind je steeds in de VLAIO-subsidiedatabank: