Klimaatzorg en –advies voor toeristische logies en attracties

KOALA is een gratis begeleidingstraject voor uitbaters van toeristische logies en attracties om de CO2-uitstoot van hun onderneming te verlagen. Tot midden 2017 kunnen toerismebedrijven terecht bij enkele erkende studiebureaus voor een gratis energiescan en implementatieadvies van de energiebesparende maatregelen.

Klimaatvriendelijk = slimme keuze

Energie is een belangrijke kost in veel toeristische ondernemingen. Investeringen in energie-efficiëntie komen dus niet alleen het milieu, maar ook de concurrentiekracht van jouw onderneming ten goede. De trend naar een kleinere ecologische voetafdruk in de toeristische sector is al langer ingezet. Wacht dus niet langer en zorg voor een klimaatvriendelijke uitstraling van je onderneming die aan de wensen van je klanten voldoet. In de rubriek ‘Inspirerende cases’ kun je alvast kennismaken met enkele ondernemers die reeds investeerden in een milieuvriendelijke zaak.

Carl Watteeuw
Energie-efficiëntie is niet alleen een ideale manier om de werkingskosten te drukken. Ook is het een belangrijk uithangbord. Want steeds meer mensen zoeken actief naar hotels die milieuzorg hoog in het vaandel dragen.
Carl Watteeuw
Hotel Marcel - Brugge

Hoe werkt het?

In eerste instantie zal het studiebureau een energiescan uitvoeren om het energieverbruik van de onderneming in kaart te brengen. Op basis van deze resultaten worden verbetervoorstellen aangereikt om de broeikasgasuitstoot te verminderen. Indien er voldoende besparingspotentieel aanwezig is, kun je bovendien een traject volgen om de voorgestelde maatregelen maximaal te implementeren. Ook dit implementatieadvies is volledig gratis. We willen immers verder gaan dan de evidente quick-wins en je begeleiden naar grondige energierenovaties. Een overzicht van de studiebureaus die meewerken aan dit project vind je in de rubriek ‘Energieadviesbureaus’.

Komt je zaak in aanmerking voor een gratis begeleidingstraject?

Het begeleidingstraject is gericht op hotels, jeugdherbergen, vakantieparken, meeting locaties (MICE) en toeristische attracties die gevestigd zijn in Vlaanderen en een jaarlijks energieverbruik hebben van minimaal 50.000 kWh elektriciteit én 100.000 kWh aardgas of stookolie. Voor meer informatie of aanvragen, kan je bij ons terecht via koala@vlaio.be

 

KOALA staat voor klimaatzorg en –advies voor logies en attracties en is een initiatief van Toerisme Vlaanderen en Agentschap Innoveren & Ondernemen in samenwerking met het Departement voor Leefmilieu, Natuur en Energie. Het begeleidingstraject wordt gefinancierd door het Vlaams Klimaatfonds en kadert in het Vlaams klimaatbeleidsplan dat onder meer de uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen moet beperken.

 

Klimaatbeleid Vlaanderen

KOALA is één van de initiatieven die de Vlaamse overheid neemt om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De financiering van deze klimaatmaatregel komt vanuit het Vlaams Klimaatfonds dat speciaal werd opgericht voor maatregelen die het klimaat ten goede komen.

Voortbouwend op de ervaringen met de vorige klimaatplannen, keurde de Vlaamse Regering op 28 juni 2013 het derde Vlaams Klimaatbeleidsplan goed. Dit strategische beleidsdocument omvat de plannen om de uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen te verminderen en de weerbaarheid van Vlaanderen tegen klimaatverandering te verhogen. Op deze manier wordt er invulling gegeven aan de klimaatdoelstellingen van het Europese ’20-20-20’-klimaat- en energiepakket (voor meer informatie kan je op de website van de Europese Commissie terecht). De goedkeuring van het derde Vlaams klimaatbeleidsplan (2013-2020) ging gepaard met de verdeling van het eerste beschikbare budget van 20 miljoen euro uit het Vlaams Klimaatfonds ter ondersteuning van een eerste set broeikasgasreductiemaatregelen op korte termijn (2013-2014). Eén van de 14 geselecteerde maatregelen was dit KOALA project, voorgesteld door Toerisme Vlaanderen.

Meer informatie over het Vlaamse Klimaatbeleidsplan 2013 -2020 vind je op website van het Departement Omgeving: www.lne.be/vlaams-klimaatbeleidsplan en www.lne.be/vlaams-klimaatbeleidsplan-2013-2020.