Kmo energie-efficiëntie project

Dit is een gratis begeleidingstraject voor kmo’s in het Vlaamse Gewest om hun energie-efficiëntie te verhogen door het implementeren van energiebesparende en duurzame energie maatregelen. Tot eind november 2018 kunnen kmo’s terecht bij zes erkende energieadviesbureaus voor een gratis energiescan en optioneel, een aansluitend gesubsidieerd implementatieadvies van de aanbevolen energiemaatregelen.

Er kunnen geen energiescans meer aangevraagd worden via het KEEP-project. Via de kmo-portefeuille worden energiescans verder gesubsidieerd onder het thema advies.

Hoe werkt het?

In eerste instantie zal het energieadviesbureau een energiescan uitvoeren om het energieverbruik van de onderneming in kaart te brengen. Daarin zal het energieadviesbureau op zoek gaan naar de maatregelen met grootste potentieel en invloed op het energieverbruik. Van deze maatregelen zal het energieadviesbureau de energiebesparing, het investeringsbedrag,de terugverdientijd en IRR berekenen.

Je kunt bovendien een traject volgen om de voorgestelde maatregelen maximaal te implementeren. Dit implementatieadvies wordt voor 40% gesubsidieerd met een maximum van 4.000 euro per onderneming. Een overzicht van de energieadviesbureaus die meewerken aan dit project vind je in de rubriek ‘Energieadviesbureaus’.

Kom je als kmo in aanmerking? 

Het begeleidingstraject is gericht op kmo’s in Vlaanderen die een jaarlijks primair energieverbruik hebben van minimaal 225.000 kWh. Dit komt overeen met bijvoorbeeld 50.000 kWh elektriciteit én 100.000 kWh aardgas of stookolie op jaarbasis. Voor meer informatie of aanvragen, kan je terecht op keep@vlaio.be.

In de rubriek ‘Procedure en voorwaarden’ vind je alle informatie over de toelatingsvoorwaarden.

Dit is een project van het Agentschap Innoveren & Ondernemen en wordt gefinancierd via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) met co-financiering van de Vlaamse overheid via het Hermesfonds.