Circulaire economie

In duurzaam en circulair ondernemen neemt Vlaanderen een voortrekkersrol op zich. Dat moet ook, want ondanks alle inspanningen zit er een stijgende lijn in onder meer de bodemverontreiniging, waterschaarste en een verlies aan openbare ruimte. Ook het Agentschap Innoveren en Ondernemen zet zich in om hier een kentering in te brengen. 

Hiervoor bestaan er specifieke steunmaatregelen zoals de ecologiepremie+. Maar ook algemene subsidies voor onderzoek en ontwikkeling kunnen perfect aangewend worden om de overstap te maken naar een circulair productie(proces). Onze adviseurs proberen daarbij zoveel mogelijk op maat te werken.