bijna lege horecazaak- foto van nathandumlao, unsplash

Versteviging van de bedrijfsvoering

Steunmogelijkheden bij de heroriëntering van je businessplan

Zoals we hierboven reeds aankaarten, geloven we dat voor heel wat Vlaamse kmo’s de coronacrisis hét uitgelezen moment kan zijn om een idee voor een nieuw product, een unieke service of een ingrijpende procesverbetering vast te pakken. 

Om de zelfstandigen en ondernemingen te ondersteunen bij deze heroriëntering voorziet de Vlaamse overheid verschillende subsidies. Sommige subsidiemaatregelen werden tijdens de coronacrisis ook uitgebreid. Wij zetten hieronder de interessantste subsidies voor innovatieve, ambitieuze kmo’s op een rijtje. Voor een volledig overzicht van alle steunmogelijkheden consulteer je best de subsidiedatabank.

Professionaliseren met de kmo-portefeuille

Opnieuw opstarten als onderneming: graag! Maar wel veilig voor jezelf, je medewerkers en je klanten. Maar hoe doe je dat? En hoe overtuig je je klanten om opnieuw langs te komen? Om jou te ondersteunen bij het inwinnen van expertise en kennis, kan je jaarlijks een subsidie krijgen via de kmo-portefeuille. Ook online opleidingen komen in aanmerking. Zo kan je terecht bij de geregistreerde dienstverleners van de kmo-portefeuille – en dat zijn er heel wat – om je te helpen met veiligheid, hygiëne en welzijn op het werk, werken met digitale tools, werken of leiding geven op afstand en zoveel meer. Denk maar aan het opstellen van een risicoanalyse, of het inschakelen van externe preventieadviseurs. Hier vind je alle informatie over de kmo-portefeuille.

 

Kmo-portefeuille voor marktanalyse

Je marktsituatie is gewijzigd en je klanten zijn veranderd. Wil je hier op inspelen? Nagaan of je met jouw product of dienst een nieuwe markt kan aanboren? Dan kan je aankloppen bij een geregistreerde dienstverlener voor de kmo-portefeuille om een marktanalyse uit te voeren. Check bijvoorbeeld de wijziging van je value proposition in je business model canvas.

 

Werkbaarheidscheques

Met de werkbaarheidscheque kunnen ondernemingen en organisaties uit de social profitsector steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen. Naar aanleiding van de coronacrisis wordt deze subsidie tijdelijk uitgebreid om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding. Hierbij moet telkens aandacht gaan naar het psychosociaal welbevinden van de medewerkers. Deze verruiming werd verlengd tot eind 2021. Hier vind je meer informatie over werkbaarheidscheques.

Telewerken is voor veel bedrijven en organisaties de oplossing om werknemers veilig aan de slag te houden tijdens deze coronacrisis. In de toekomst moet telewerken een blijver worden. Daarom werd beslist door de Vlaamse overheid om de werkbaarheidscheques nu ook in te zetten voor het uitwerken van je telewerkpolicy. Hier vind je meer informatie over werkbaar werk en telewerken.

Pivoteren en heroriënteren met de kmo-groeisubsidie

Met de kmo-groeisubsidie wil VLAIO de strategische kennis subsidiëren die jouw bedrijf nodig heeft om een groeitraject te realiseren door internationaliseren, digitaliseren, innoveren of duurzaam en circulair ondernemen. De kmo-groeisubsidie kan ook ingezet worden om nieuwe kennis in te winnen naar aanleiding van de coronacrisis, voor zover dit leidt tot een groeitraject dat past binnen één van de thema’s van de oproep. Hier vind je alle info over de kmo-groeisubsidie.

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Gemotiveerde medewerkers, ook tijdens de coronacrisis. Een positieve dynamiek op de werkvloer. Leidinggevenden die van wanten weten. Burn-out die geen kans krijgt. Elke organisatie droomt ervan. Maar hoe zo’n werkomgeving in de praktijk brengen? Daarvoor bestaat DRIVE (deadline 31 december 2021): gratis HR-steun door gespecialiseerde dienstverleners op maat van jouw organisatie. Zij bieden een klankbord en helpen om in jouw bedrijf concreet aan de slag te gaan. Is jouw (social profit) organisatie in Vlaanderen gevestigd en telt zij niet meer dan 250 medewerkers? Dien dan nu je aanvraag in bij ESF Vlaanderen!

Steun voor innovatie

Ontwikkelingsprojecten

Je kan als ondernemer, actief in het Vlaamse Gewest, bij VLAIO subsidies krijgen voor innovatie via een ontwikkelingsproject. Deze steun is bedoeld voor vernieuwende ideeën – denk aan een nieuw of verbeterd product, proces of dienst – die de onderneming kunnen veranderen en versterken op korte termijn. Ook de ontwikkeling van een pilootinstallatie of demonstrator komt in aanmerking. Zoals eerder vermeld, kan de coronacrisis hét uitgelezen moment zijn om een idee voor een nieuw product, een unieke service of een ingrijpende procesverbetering vast te pakken. Ga ermee aan de slag en ontdek hier wat een VLAIO-ontwikkelingsproject voor jouw bedrijf kan betekenen.

Onderzoeksprojecten

Voor de uitvoering van bepaalde onderzoeksprojecten kan je in het Vlaamse Gewest bij VLAIO een subsidie bekomen van 25% tot 60% (minimale steun van € 100.000) in de vorm van een onderzoeksproject. Deze projecten bestaan in hoofdzaak uit activiteiten waarbij op een kritische en systematische manier nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden worden opgebouwd en die op lange termijn de basis vormt voor veranderingen binnen de onderneming. Verdiep je hier verder in onderzoeksprojecten. 

Steun voor artificiële intelligentie

VLAIO heeft van de Vlaamse overheid extra subsidiemiddelen ter beschikking gekregen om kmo’s te helpen hun digitale toekomst uit te tekenen, en meer concreet, hen te begeleiden bij projecten met artificiële intelligentie. Ben je een kmo met een idee voor een AI-project? Weet je minstens welke data je nodig hebt? En heb je er ook toegang toe, of kan je ze verkrijgen? Dan wijzen de VLAIO adviseurs je graag de weg naar relevante AI-knowhow in Vlaanderen en mogelijk ook naar subsidies vanuit het Vlaams Beleidsprogramma. Lees hier hoe VLAIO de AI-plannen van jouw kmo ondersteunt. 

Speerpuntclusters

Binnen 6 domeinen zet Vlaanderen in op een sterke samenwerking tussen ondernemingen, kennisinstellingen en overheid. Doel is een ambitieuze lange termijnstrategie en een competitiviteitsprogramma te ontwikkelen en uit te voeren. Speerpuntclusters organiseren daartoe oproepen voor samenwerkingsprojecten. Een overzicht van de verschillende speerpuntclusters vind je hier.

Steun voor investeringen

Strategische Transformatiesteun COVID-19

Vlaamse kmo's en grote ondernemingen die sinds 1 juli 2020 in het kader van COVID-19 extra investeren in de productie van COVID-19 relevante producten en diensten, kunnen een verhoogde investeringssteun bekomen in het kader van de tijdelijke uitbreiding van de Strategische Transformatiesteun van VLAIO. Produceer je volgende producten of diensten: de nodige geneesmiddelen (met inbegrip van vaccins) en behandelingen, tussenproducten daarvan, werkzame farmaceutische bestanddelen en grondstoffen, medische hulpmiddelen, ziekenhuis- en medische apparatuur (met inbegrip van beademingsapparatuur, beschermende kleding en beschermingsmiddelen en diagnostisch materiaal) en noodzakelijke grondstoffen, desinfecteermiddelen en tussenproducten daarvan en chemische grondstoffen die nodig zijn voor de productie ervan en ten slotte instrumenten voor dataverzameling en -verwerking ? Aanvragen kan tot 1 november 2021. Lees dan meer over deze uitbreiding van de Strategische Transformatiesteun

Europese Innovatiemogelijkheden

Horizon Europe

Horizon Europe is het Europese programma voor de financiering van onderzoek en innovatie voor de periode 2021-2070. Afhankelijk van de doelstelling kunnen zowel individuen, ondernemingen, universiteiten, onderzoeksinstellingen als organisaties voor technologieverspreiding deelnemen. Het subsidiepercentage bedraagt 70% of 100% van de toegestane kosten. Voor extra informatie en begeleiding bij het indienen van een projectvoorstel kan je terecht bij NCP Flanders. Zij hebben ook een specifieke website voor de Europese programma's: www.ncpflanders.be.

European Research Area corona platform

De Europese Commissie lanceerde het nieuwe European Research Area (ERA) corona platform, met real-time updates over financieringsopportuniteiten voor onderzoek & innovatie gerelateerd aan het coronavirus. Je vindt er ook allerhande andere nuttige informatie, zoals de verlengingen van deadlines voor Horizon 2020-oproepen en links naar FAQs voor oproepen en subsidies die impact ondervinden van het coronavirus. Meer informatie over het European Research Area corona platform vind je hier.

Internationaliseren

De coronapandemie heeft een enorme impact op de gezondheid en de wereldeconomie. Internationaal ondernemen kán jouw bedrijf nieuwe kansen bieden. Door te internationaliseren kan je jouw risico’s beter spreiden en inspelen op kansen wereldwijd. Bij Flanders Investment & Trade (FIT) doen ze er alles aan om jouw bedrijf door deze moeilijke periode heen te helpen. Op www.exportadvies-corona.be vult FIT het online dossier ‘Coronavirus’ dagelijks aan met up-to-date advies, praktische informatie over specifieke maatregelen in diverse landen, overzichten van uitgestelde acties, nuttige links en meer. Ook kan je bij FIT een subsidie aanvragen voor 5 types projecten om jouw bedrijfshorizon te verruimen: 

De Vlaamse Regering besliste om het Corona Exit-plan van FIT en haar aangepaste dienstverlening uit te breiden met bijkomende steunmaatregelen. Het doel? Bedrijven voorbij de coronacrisis loodsen met acties op tal van fronten, in binnen- en buitenland. 

Dit pakket omvat onder meer volgende steun. In 2021 worden nieuwe oproepen verwacht:

  • De Bijzondere Exportsteun geeft Vlaamse ervaren exporteurs een duw in de rug om hun exportactiviteiten te versterken. Deze eenmalige subsidie van € 5.000 per onderneming kan nog tot 12 november 2020 worden aangevraagd door kmo's.
  • Het Corona-Starterspakket internationalisering ondersteunt nieuwe Vlaamse exporteurs (die nog nooit geen subsidie kregen van FIT) om hun exportactiviteiten op te starten. Deze eenmalige subsidie van  € 7.000 per bedrijf zal terug kunnen worden aangevraagd in een volgende oproep in september 2021.
  • Het ‘Reboot your export’-pakket laat Vlaamse bedrijven toe om tegen een lagere kost en verbeterde betalingsvoorwaarden deel te nemen aan FIT-groepsstanden op internationale (vak)beurzen en/of niche-evenementen. 
 

Meer steun? Duik in de subsidiedatabank!

Een up-to-date overzicht van alle steunmogelijkheden van verschillende overheden en instanties vind je steeds in de VLAIO-subsidiedatabank: