Ondernemen over de grens

Ambitieuze ondernemers kijken bijna per definitie over de grens. Volgende overheidsinstellingen en steunmaatregelen kunnen je hierbij helpen:

Flanders Investment & Trade (FIT)

FIT verstrekt financiële steun bij je eerste stappen op nieuwe markten voor:

  • Prospectiereizen buiten de EER
  • Deelname aan buitenlandse beurzen
  • Aanmaak digitale productdocumentatie,
  • Oprichting van prospectiekantoren buiten de EER
  • Internationale maatwerkprojecten
  • Info en begeleiding: via meer dan 90 kantoren wereldwijd heeft FIT lokale netwerken over de gehele wereld. Voor contacten met buitenlandse prospects, partners voor samenwerkingsverbanden, info over de lokale markt,… kan je bij FIT terecht. De adviseurs van FIT begeleiden je bij je stappen op buitenlandse markten.

Meer informatie: www.flandersinvestmentandtrade.com

Enterprise Europe Network

Het Enterprise Europe Network werd opgericht door de Europese Commissie. Het samenwerkingsverband verenigt 600 organisaties in meer dan 40 landen. Het kan je wegwijs maken in de EU-regelgeving en kan je helpen bij het opzetten van een internationale samenwerking op het vlak van zaken doen, technologietransfer en innovatie. Het is partner in dit netwerk en bied je een dienstverlening op maat.

Via de Partnering Opportunities Database worden maandelijks honderden nieuwe buitenlandse samenwerkingsvoorstellen verspreid. Je kan zelf ook een zoekprofiel laten opnemen. Match Making Events, en bedrijvenmissies worden georganiseerd om potentiële business- en innovatiepartners persoonlijk te ontmoeten.

Meer informatie: www.enterpriseeuropevlaanderen.be

FINMIX Internationaal

Dit is een traject van FIT i.s.m. Agentschap Innoveren & Ondernemen. Het is een trajectbegeleiding dat zich richt tot alle ondernemingen gevestigd in Vlaanderen, die op zoek zijn naar de optimale financieringsmix voor internationale projecten. Het biedt je de mogelijkheid om je plan voor te stellen aan een panel van financieringsexperten die je adviseren over de meest aangewezen financieringsmix. Meer informatie

Belgische Maatschappij voor Internationale Investering (BMI)

De BMI biedt co-financieringen aan op middellange of lange termijn van buitenlandse investeringen door Belgische ondernemingen. Minderheidsbelangen, achtergestelde leningen en aanvullende lange termijn leningen zijn mogelijk. Meer informatie

Europees kmo-instrument i.k.v. Horizon 2020

Dit Europees instrument biedt bedrijven met veel potentieel ondersteuning zowel op financieel vlak (subsidies) als op het vlak van begeleiding (coaching, advies). Het is gericht naar top-kmo’s: ondernemingen met veel groeipotentieel en die op termijn een internationale impact kunnen hebben. Het bedrijf moet sterk inzetten op innovatie, gericht zijn op groei (meerwaardecreatie) en al enkele jaren actief zijn. Primaire doelstelling van deze subsidies is dat bedrijven de brug kunnen maken van innovatie naar commercialisering. Meer informatie

Belastingvrijstelling voor de aanwerving van een diensthoofd voor de uitvoer

Je kan een belastingvrijstelling bekomen indien je aanwerving doet van een persoon die als diensthoofd voor de uitvoer zal tewerkgesteld worden. De belastingvrijstelling van een diensthoofd export kan gecombineerd worden met de kmo-groeisubsidie. Meer informatie

Delcredere

Delcredere is de Belgische openbare kredietverzekeraar die exportrisico’s van bedrijven verzekert. Ze verzekert politieke en commerciële risico’s van courante handelstransacties en geeft ook contractuele borgtochten uit. Meer informatie

subsidiegids

Download onze subsidiegids internationale ambities" voor een overzicht van alle steunmaatregelen.