Bril met vergrootglas - Bud Helisson on Unsplash

Je bedrijf onder de loep

Duurzaam personeels- en organisatiebeleid

 

Contacteer de VLAIO bedrijfsadviseurs om je bedrijf onder de loep te nemen.

 

Je doet er goed aan om continu de noden van je medewerkers af te stemmen op de noden van je bedrijf. Aandachtspunten zijn:

een innovatieve arbeidsorganisatie creëren

Innovatieve arbeidsorganisatie of sociale innovatie is tweeledig: het beoogt een synergie tussen de kwaliteit van de organisatie én de kwaliteit van de arbeid. In Vlaanderen wordt Workitects gesubsidieerd om ondernemingen hierin te ondersteunen.
www.workitects.be

maatschappelijk verantwoord ondernemen

Competentieontwikkeling, diversiteit, sociale dialoog en werknemersbetrokkenheid zijn enkele van de personeelsgebonden thema’s waar het Kenniscentrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen rond werkt.
www.mvovlaanderen.be

een leerkrachtige werkomgeving stimuleren

De Uhasselt ontwikkelde een zelfbevragingsinstrument waarmee je kan nagaan in welke mate kritische condities voor het ontwikkelen van krachtige leeromgevingen aanwezig zijn. Het zet ook aan acties te formuleren om deze condities te vervullen.
www.ouderenenarbeid.uhasselt.be

de organisatie aanpassen zodat oudere werknemers langer willen blijven

Leeftijdsbewust personeelsbeleid is een breed begrip. Het Expertisecentrum Leeftijd en Werk verzamelt informatie, goed praktijken en werkinstrumenten.
www.talentontwikkelaar.be

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: